FORUMUL PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII

COMITETUL DIRECTOR
  Nume Funcție Telefon/Fax Email
  Acad. Mihai Drăgănescu președinte de onoare   dragam@racai.ro
  Acad. Florin Gh. Filip președinte   ffilip@acad.ro
  Prof. Dr.ing. Irina Athanasiu vicepreședinte   irina@fx.ro
  Prof. Dr.ing. Vasile Baltac vicepreședinte   Vasile.Baltac@softnet.ro
  Dragoș Șeuleanu vicepreședinte pentru relații cu mass media   dseulean@fx.ro
  Prof. Dr.ing. Ștefan Iancu secretar general   stiancu@acad.ro
  Ec. Nelu Prodan secretar economic   marianelu@pcnet.ro
MEMBRI
  Nume Telefon/Fax Email
  Prof.Dr. ing. Horia Nicolai Teodorescu, m.c. al Academiei Române   hteodor@etc.tuiasi.ro
  Prof. dr. ing. Marius Guran   mguran@sunu.rnc.ro
  Ing. Ileana Trandafir   itran@ici.ro
  Prof. Horațiu Dragomirescu - ASE    
  Reprezentantul Asociației tehnologiei informației și comunicațiilor(ATIC)    
  Reprezentantul Asociației Naționale a Întreprinderilor de Software (ANIS)    
  Reprezentantul Asociației Române pentru Industria Electronică și Software    
  Reprezentantul Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR)    

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006