Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

INDEMNIZATII DE MERIT (comunicat)

Prin Legea 118/2002 privind instituirea indemnizației de merit a fost constituită Comisia Națională pentru Acordarea Indemnizației de Merit, în următoarea componență:

Președinte: Acad. Eugen Simion, Președintele Academiei Române;

Membri: 

 • Adrian Păunescu - Senator, Președintele Comisiei pentru Cultură, Culte, Arte și Mijloace de Informare în Masă a Senatului; 

 • Constantin Bălălău - Senator, Președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Senatului;

 • Mihai Mălaimare - Deputat. Președintele Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaților;

 • Smaranda Dobrescu - Deputat, Președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților;

 • Ion Antonescu - Secretar de Stat, delegat al Ministrului Culturii și Cultelor; 

 • Radu Damian - Secretar de Stat, delegat al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului;

 • Cristian Diaconu - Vicepreședinte, delegat al Președintelui Agenției Naționale pentru Sport;

 • Ștefan Lungu, Președinte interimar al Uniunii Arhitecților din România;

 • Nicolae Aurel Alexi, Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România;

 • Acad. Mihnea Gheorghiu, Președintele Uniunii Cineaștilor din România; 

 • Adrian Iorgulescu, Președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România;

 • Eugen Uricaru, Președintele Uniunii Scriitorilor din România;

 • Ion Caramitru, Președinte UNITER.

În baza listelor alcătuite conform propunerilor făcute de A.N.U.C. prin uniunile de creatori, a propunerilor înaintate de Ministerul Culturii și Cultelor, Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, precum și prin Academia Română, Comisia Națională a nominalizat persoanele care vor beneficia de indemnizația de merit începând cu anul 2004.

LISTA PERSOANELOR NOMINALIZATE ÎN DOMENIILE
 

ȘTIINȚĂ ARTĂ - Cineaști CULTURĂ - Scriitori - Teatru