27 noiembrie 2014

Memorandum de cooperare semnat între
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei


În data de 27 noiembrie 2014 a avut loc la București ședința comună a conducerilor Academiei Române și Academiei de Științe a Moldovei. Cu acest prilej a fost semnat Memorandumul de cooperare tehnico-științifică dintre Academia Română și Academia de Științe a Moldovei în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Documentul vine să diversifice modalitățile de colaborare dintre cele două academii, convenite în Acordul de colaborare științifică, semnat în 1990 și reînnoit în anul 2005.

Astfel, Părțile convin să identifice oportunitățile și modalitățile de colaborare în cadrul Programului Orizont 2020, să cunoască și să împărtășească experiența culturală și științifică românească în domeniu, pentru facilitarea integrării Republicii Moldova în aria europeană, să colaboreze la realizarea de proiecte europene de cercetare și inovare. În acest sens, va fi elaborată o foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituțional adecvat în vederea participării echipelor moldo-române la Programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020.

Documentul a fost semnat de către acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, și acad. Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, într-un cadru festiv ce a premers sesiunii solemne dedicată Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, al cărei program științific a reunit între vorbitori reprezentanți ai tuturor provinciilor istorice românești.

Conducerea Academiei Române a fost reprezentată de: acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, acad. Cristian Hera, Vicepreședinte al Academiei Române, acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte al Academiei Române, acad. Victor Voicu, Secretar general al Academiei Române, acad. Dan Berindei, Președinte de onoare al Sescției de Științe Istorice și Arheologie.

Delegația oficială a Academiei de Științe a Moldovei, condusă de acad. Gheorghe Duca, Președintele înaltului for moldovean, a fost alcătuită din acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Rusnac, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, membru corespondent Ion Guceac, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, acad. Maria Duca, rectorul Universității Academiei de Științe, dr. hab. Aurelia Hanganu, Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei.

Semnarea Memorandumului de cooperare tehnico-științifică se înscrie în seria acțiunilor comune de afiliere și participare la Programele Cadru de Cercetare și Inovare ale Uniunii Europene "FP 7" și "Orizont 2020".

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006