24 ianuarie 2015

Consecințele benefice ale Unirii Principatelor Române
- Cronica evenimentului -


Cu prilejul aniversării a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, în data de 24 ianuarie 2015, Patriarhia Română și Academia Română au organizat împreună o sesiune de comunicări științifice, precedată de un Te Deum și de ceremonia depunerii coroanelor de flori la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din fața Catedralei Patriarhale din București.

La finalul slujbei de Te Deum, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reiterat decizia Patriarhiei Române și a Academiei Române de a omagia împreună actul istoric de la 24 ianuarie, petrecut într-o clădire situată pe Dealul Mitropoliei, pe locul unde se află acum Palatul Patriarhiei:

"Noi am considerat că, întrucât Unirea Principatelor s-a realizat într-o clădire a Bisericii care exista pe locul actualului Palat al Patriarhiei și întrucât domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 8 februarie 1859, după alegerea din 24 ianuarie, a fost binecuvântat ca domnitor al Principatelor Unite în această Catedrală, este necesar ca aici, pe dealul Mitropoliei, unde s-au desfășurat ceasurile unirii să aniversăm cu rugăciune și acțiune acest eveniment, dar nu singuri, ci Patriarhia Română împreună cu Academia Română - cele mai venerabile instituții ale culturii și spiritualității românești. Iată, astăzi, din nou împreună cu membrii Academiei Române vom vorbi despre consecințele benefice ale Unirii Principatelor."

Sesiunea de comunicări științifice, cu titlul "Consecințele benefice ale Unirii Principatelor Române" s-a desfășurat în Sala Sfântului Sinod din Reședința patriarhală, începând cu ora 11.30, și a fost moderată de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române.

Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, a apreciat în cuvântul său că unirea principatelor a reprezentat un uriaș progres pentru națiunea română:

"Nu totul a fost perfect, dar a fost un progres uriaș. Între instituțiile care s-au bucurat de atenția domnitorului au fost deopotrivă Biserica Ortodoxă strămoșească și forul cel mai înalt al culturii naționale care își contura în acei ani profilul. Iată de ce ni se pare firesc să salutăm cu bucurie că între noi s-a statornicit o adevărată tradiția de a sărbători împreună, aici pe istoricul deal al Mitropoliei, Patriarhiei astăzi - Colina Bucuriei -, actul de la 24 ianuarie, de a marca marea lui însemnătate și consecințele pentru dezvoltarea ulterioară a statului Român. Cele două instituții fundamentale ale statului sunt strâns legate prin aceleași obiective de promovare a ideii de unitate națională, de cultivare a culturii și de a respecta marile valori ale neamului românesc."

În comunicarea sa acad. Dan Berindei, Președintele de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Române, a subliniat faptul că urmările Unirii de la 1859 au avut consecințe importante pentru istoria continentului european:

"De data aceasta nu a mai fost vorba de o simplă schimbare de domnie. De la două țări având o existență paralelă și apropiată, dar totuși separate una de alta, s-a ajuns la o unificare. Pe harta Europei a apărut un stat de dimensiuni mai mari. Tratatul de la Paris a modificat în mod decisiv locul pe care îl ocupa acest stat nou format pe harta continentului. Nu a mai fost vorba doar de un stat vasal Imperiului Otoman supus totodată protectoratului Rusiei, ci de un stat care a rămas într-o vasalitate foarte atenuantă, dar care a fost scos de sub protectoratul Rusiei, acesta fiind înlocuit cu o garanție colectivă a ansamblului puterilor. Independența devenea în mod obiectiv un țel firesc."

Comunicarea susținută de Preasfințitul Episcop Vicar Patriarhal, Varlaam Ploieșteanul a prezentat politica bisericească a domnitorului Alexandru Ioan Cuza:

"După unirea celor două principate românești, Moldova și Țara Românească și a creării în 1859 a Principatelor Unite ale Valahiei și Moldovei cele două Mitropolii Ortodoxe Românești, autocefale de facto, s-au unit pentru a crea Biserica Ortodoxă Română și a avea ca Întâistătător pe Mitropolitul Ungrovlahiei cu reședința la București care în 11 ianuarie 1865 a primit din partea domnitorului Cuza titlul de Mitropolit primat al României. Patriarhia Ecumenică a recunoscut la 25 aprilie 1885 autocefalia Bisericii Ortodoxe Române prin tomosul semnat de Patriarhul Ioachim al IV-lea."

În cadrul evenimentului au avut intervenții acad. Eugen Simion, președintele Secției de Filologie și Literatură, acad. Sabina Ispas, acad. Nicolae Breban.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006