24 martie 2015

Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie - SNN 2015
Ediția a 14-a
Aplicațiile nanotehnologiei în medicină, energie, electronică


Sub egida Academiei Române, joi, 26 martie 2015, începând cu ora 9.00, se va desfășura a 14-a ediție a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie - SNN 2015. Evenimentul, organizat de INCD-Microtehnologie (IMT), prin Centrul de Nanotehnologii (CNT-IMT), va avea loc în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei, nr. 125.

Lucrările se vor deschide cu alocuțiunea acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române, urmată de o rememorare a contextului cercetării în domeniul nanothnologiei pe plan național și european, realizată de acad. Dan Dascălu, Directorul Centrului de Nanotehnologii, la 15 ani de la momentul fondării nanotehnologiei în România.

Cea de-a 14-a ediție anunță participarea a peste 140 de specialiști și a principalelor entități naționale care activează în domeniul nanotehnologiei și programează, într-un orar foarte concentrat, 38 de comunicări, cu prezentare orală sau poster. Rețin în mod deosebit atenția cercetările legate de aplicațiile nanotehnologiei în energie sau în domeniul bio-medical, în nanoelectronică și fotonică. Autorii lucrărilor sunt cercetători din institutele Academiei Române, din institutele naționale sau din universități. O selecție a celor mai interesante contribuții va fi publicată într-un volum în limba engleză, care va apărea la Editura Academiei Române, în seria "Micro- and nanoengineering".

Problema nanotehnologiei s-a discutat public pentru prima oară în România în Aula Academiei Române, în anul 2000, cu ocazia desfășurării primului seminarului științific dedicat micro- și nanostructurilor, care a beneficiat de prezența prof. Mihail Roco, membru de onoare al Academiei Române, fondatorul acestui domeniu la nivel mondial și autorul strategiei naționale a Statelor Unite "National Nanotechnology Initiative", lansată tot în anul 2000 de președintele Bill Clinton.

"Acest seminar s-a desfășurat, anual, începând cu 2001, în paralel cu apariția primului Program național de cercetare-dezvoltare, care a inclus și nanotehnologiile, precum și cu participarea intensă în programele naționale și europene și cu elaborarea Studiului prospectiv «Nanotehnologiile în Romania - NANOPROSPECT». Ediția Seminarului de anul trecut, din mai 2014, poate fi corelată cu apariția Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE) și, în particular, a nanotehnologiilor în Strategia Națională CDI (2014-2020). După părerea mea, infrastructura de cercetare competitivă deja există în România, dar suntem încă departe de a o folosi la adevăratul potențial. Mai sunt încă multe de făcut pentru ca aceasta infrastructură să joace un rol cheie în cercetarea interdisciplinară și în inovare" declară acad. Dan Dascălu, Directorul Centrului de Nanotehnologii, sub egida Academiei Române.

Programul Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie, SNN 2015 poate fi consultat pe site-ul Academiei Române la adresa:
http://www.academiaromana.ro/com2015/doc/d0326-SNNprogram.pdf.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006