30 august 2015

Conferința Internațională de Micro- Nano-Fotonică
ROMOPTO - Ediția a 11-a, la Academia Română


Cu participarea prof. Ștefan Hell, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 2014


Marți, 1 septembrie 2015, în Aula Academiei Române, se deschid lucrările celei de-a 11-a Conferințe Internaționale de Micro- Nano-fotonică ROMOPTO, eveniment științific dedicat opticii și laserilor, care se desfășoară în România o dată la trei ani, cu o importantă reprezentare științifică de nivel mondial.

Actuala ediție, prezidată de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, este onorată de prezența prof. Ștefan Hell, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2014, membru de onoare al Academiei Române (detalii aici: http://goo.gl/8yAqeF), prof. Anton Zeilinger, Universitatea din Viena, Președintele Academiei de Științe a Austriei, prof. Toyohiko Yatagai, Universitatea Utsunomiya, Președinte al Societății Internaționale de Optică și Fotonică SPIE, prof. Mordechai Segev, Technion - Institute of Technology din Israel, prof. Christos Flytzanis, Universitatea Pierre și Marie Currie din Paris, prof. Govind P. Agrawal, Universitatea Rochester din New York, precum și prof. Nicolae Zamfir, directorul proiectului ELI-NP Măgurele, care vor susține conferințe plenare.

Conferința, desfășurată pe durata a 4 zile (1-4 septembrie 2015) se constituie într-un bun prilej oferit experților care lucrează în domeniul opticii și laserilor de a discuta despre cele mai recente rezultate, a dezvolta schimburi interdisciplinare și a evalua perspectivele de aplicații. Conferința programează în acest scop o serie de mese rotunde pe teme speciale, precum laserii și sursele de radiații, nanofotonica și optica cuantică, optica non-lineară, biofotonica, optoelectronica etc.

Programul conferinței va reuni prezentări plenare ale invitaților speciali, sesiuni paralele de lucru pe teme dedicate și sesiuni de postere. Întregul program poate fi consultat pe site-ul oficial al Conferinței, accesând http://goo.gl/ZIcq2G. La adresa http://goo.gl/ngt6DO se află de asemeni prezentat programul, precum și rezumatele tuturor intervențiilor.

Conferința este organizată de Academia Română, prin Secția de Științe Fizice, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor Măgurele, Facultatea de Fizică a Universității București, Universitatea "Politehnica" București, Societatea Română de Fizică și Asociația studențească a INFLPR afiliată la Optical Society of America.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006