25 septembrie 2015

Convenție de parteneriat științific între
Academia Română și Ambasada Franței în România


O convenție de parteneriat științific între Academia Română și Ambasada Franței în România va fi semnată luni, 28 septembrie 2015, ora 9:45, în Sala de Prezidiu a Academiei Române.

Convenția va fi semnată de acad. Ionel-Valentin Vlad, președintele Academiei Române, și de E.S. dl François Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România.

Parteneriatul științific va cuprinde două direcții de colaborare și anume: seminarii tematice susținute la Academia Română de către personalități științifice din Franța și studii doctorale în co-tutelă.

Ciclul de seminarii științifice va fi organizat pe durata unui an universitar și prevede susținerea de conferințe la Academia Română sau în institutele de cercetare din sistemul academic, întâlniri ale conferențiarilor francezi cu membri ai Academiei Române și cu cercetători, vizite în laboratoarele de cercetare românești.

Programul de doctorat în co-tutelă vizează favorizarea mobilității doctoranzilor, cu scopul de a dezvolta cooperarea științifică între echipe de cercetare franceze și române. Bursele vor fi acordate doctoranzilor din România pentru a efectua stagii de cercetare în Franța, în cadrul studiilor doctorale sub conducerea unui profesor român și a unui profesor francez. Programul va avea o durată de trei ani și va fi finanțat în mod egal de cele două părți semnatare.

După ceremonia de semnare, în Aula Academiei Române, începând cu ora 10:00 se va desfășura primul seminar științific din cadrul parteneriatului, susținut de profesorul Gilles Boeuf, pe o temă de mare actualitate: "Biodiversitate și schimbări climatice".

Discursul profesorului Boeuf va fi urmat, conform principiilor academice, de răspunsul doctorului Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, cu titlul "Adaptări ale biodiversității la schimbările climatice". Domnul academician Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, va conduce lucrările conferinței.

Ambasada Franței în România și serviciul său cultural, Institutul Francez din România, organizează acțiuni în favoarea promovării dezbaterilor și schimburilor de idei. Institutul Francez din România a organizat în mod frecvent conferințe dedicate specialiștilor, dar și publicului larg susținute de profesori de la cele mai prestigioase instituții franceze.

De trei sau patru ori pe an, Academia Română și Ambasada Franței vor organiza în colaborare un seminar științific pe o temă aleasă de cele două instituții.

Semnarea Convenției se va face în prezența presei.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006