4 martie 2016

FP7 - EXEMPLE DE EXCELENȚĂ

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași al Academiei Române:

o poveste de succes a Programului Cadru 7 (FP 7) al Uniunii Europene


La doi ani după finalizare, Programul FP 7, dezvoltat de Uniunea Europeană în perioada 2007-2013, face bilanțul și selectează exemple de succes dintre proiectelor realizate în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice în Europa.

Din partea României a fost selectat proiectul "Strengthening the Romanian research capacity in Multifunctional Polymeric Materials (FP7-REGPOT-2010-1)" realizat de Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași al Academiei Române, proiect desfășurat pe o durată de 42 de luni, începând cu anul 2011.

Proiectele de excelență oferite ca exemplu au fost apreciate pentru impactul pe care investițiile pe termen scurt sau lung în cercetare și inovare l-au avut asupra economiei și societății europene, în general, cât și asupra comunităților la nivel național, regional sau local.

Proiectul dezvoltat de Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași al Academiei Române a fost remarcat ca exemplu de excelență în utilizarea investițiilor în domeniul cercetării și novării pentru rezultate precum:

  • încurajarea excelenței științifice la nivel individual și instituțional

  • construirea unui un nou mod de colaborare și a unui cadru deschis spre inovare

  • contribuția la consolidarea Zonei Europene de Cercetare (European Research Area) prin stimularea spiritului de cooperare și alcătuirea unor rețele de lucru adaptate temelor de cercetare propuse

  • stimularea mobilității cercetătorilor la nivel european

  • promovarea investițiilor în infrastructura de cercetare europeană.

Descrierea proiectului, a rezultatelor sale, a impactului socio-economic și a rețelei de cooperare europeană poate fi citită în paginile dedicate României în broșura "Achievements of FP7 examples that make us proud", editată de Ministerul Afacerilor Economice și Ministerul Educației, Culturii și Științei din Olanda, țară care a deținut președinție Consiliului Uniunii Europene. Materialul este disponibil în format electronic la adresa:

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/comunicare/NLEU2016 - Achievements of FP7, examples that make us proud (final).pdf
 

Biroul de presă al Academiei Române
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006