30 martie 2016

Academia Română - 150 de ani în serviciul Națiunii Române


Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființare, Academia Română va fi sărbătorită luni, 4 aprilie 2016, în sesiune solemnă, de autoritățile Statului Român, de invitați străini, președinți ai academiilor europene, de personalități ale culturii și științei românești, alături de membrii săi titulari, corespondenți și de onoare din țară și din străinătate. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10.

Vor rosti alocuțiuni acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, ES Klaus Iohannis, Președintele României, ASR Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, ES Călin Popescu Tăriceanu, Președintele Senatului - Parlamentul României, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, membru de onoare al Academiei Române, prof.univ.dr. Adrian Curaj, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Din partea academiilor europene vor citi mesaje de felicitare acad. Günter Stock, președintele ALLEA - Federația Academiilor Naționale din Europa, acad. Thierry de Montbrial, membru al Academiei de Științe Morale și Politice din Franța, acad. Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române.

Începând cu ora 11.30, în Sala Prezidiului Academiei va avea loc o scurtă întrevedere între Președintele României, Klaus Iohannis, și reprezentații academiilor străine, care vor participa apoi, la ora 11.50, la dezvelirea plăcii jubiliare "Academia Română - 150 de ani în serviciul Națiunii Române", amplasată la Intrarea A.

Momentul va fi urmat de vernisarea expoziției Artiști plastici, membri ai Academiei Române. Evenimentul se va desfășura la ora 12.15, în prezența înalților oaspeți, la Biblioteca Academiei Române, Sala "Theodor Pallady", unde vor fi expuse lucrări din colecțiile Cabinetului de Stampe și din patrimoniul Academiei Române.

Ziua festivă se va încheia la Ateneul Român, unde, începând cu ora 17, va avea loc Gala aniversară "Academia Română - 150 de ani în serviciul Națiunii Române". La eveniment vor participa autoritățile Statului Român, reprezentanți ai Casei Regale, membrii Academiei Române, conducerea institutelor de cercetare ale Academiei Române, personalități din lumea politică, științifică, cultural-artistică, ambasadori acreditați în România, oaspeți din străinătate. Gala va fi deschisă de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române. Cuvântul de întâmpinare va fi urmat de proiectarea filmului documentar dedicat istoriei Academiei Române și de concertul extraordinar susținut de Filarmonica "George Enescu". După concert, în foaierul Ateneului Român va fi prezentată expoziția Un secol și jumătate de viață academică în România.

Marți, 5 aprilie 2016, ASR Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, va oferi un dejun oficial în onoarea membrilor Academiei Române și invitaților din străinătate. Dejunul va avea loc în Sala de Muzică a Castelului Peleș, la ora 13. Înainte de dejun, distinșii invitați vor vizita Castelul și Domeniul Regal Sinaia.

ACADEMIA ROMÂNĂ
Pe 4 aprilie 2016 Academia Română împlinește 150 de ani de activitate. Fondată în 1866, inițial sub numele de Societatea Literară Română, apoi de Societatea Academică Română, instituția, definită drept cel mai înalt for de cultură și știință românesc, primește, în martie 1879, titulatura Academia Română.

Simbol al spiritualității naționale încă de la înființarea sa, la foarte scurtă vreme după Unirea Principatelor Române, Academia Română se afirmă și continuă să se definească drept nucleul intelectualității românești. Membrii săi sunt personalități științifice recunoscute și apreciate național și internațional, cu o deosebită expertiză în domenii dintre cele mai diverse, de la istorie, filosofie și lingvistică, până la fizică nucleară, chimie, biologie macro- și microcelulară, geologie și geodinamică sau agricultură.

Conform statului său, Academia Română funcționează acum pe trei coordonate: 1) este for de consacrare și de recunoaștere a meritelor deosebite ale oamenilor de știință, de cultură și de litere din țară, 2) este cel mai important pilon al cercetării fundamentale din România, activând deopotrivă în cercetarea aplicată și 3) este participant activ în viața societății românești, afirmându-și punctul de vedere în probleme importante pentru țară, cum sunt învățământul, patrimoniul național, identitatea românească, integrarea europeană, calitatea vieții cetățenilor etc.

Prin lege și statut Academia Română poate avea un număr maxim de 181 de membri titulari și corespondenți și 135 de membri de onoare, din care cel mult 40 din țară. În prezent Academia Română are 84 de membri titulari, 76 de membri corespondenți, 124 de membri de onoare dintre care 88 sunt din străinătate.

După un secol și jumătate de activitate neîntreruptă, Academia Română își reafirmă misiunea de a servi interesele națiunii române și își propune să fie un corect mediator între tendințele globalizării, integrării și mondializării și păstrarea identității culturale naționale.

Biroul de presă al Academiei Române
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006