7 septembrie 2016

Seminarul internațional
„Oportunități de dezvoltare durabilă a Euroregiunii Prutul de Sus“

Vatra Dornei, România
1-4 septembrie 2016


În perioada 1-4 septembrie 2016, Institutul de Economie Agrară (IEA) al Academiei Române a organizat la Vatra Dornei, la Centrul de Economie Montană (CE-MONT), seminarul științific internațional Oportunități de dezvoltare durabilă a Euroregiunii Prutul de Sus.

Manifestarea a fost programată în cadrul acordului de cooperare științifică ROUA 2014-2017, semnat cu partenerii din Lviv, de la Institutul de Cercetări Regionale “M.I. Dolishniy” (IRR) al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, și al proiectelor bilaterale RUP 2015 “Regional policies in EU and Eastern Partnership Countries - Case study for rural area in Romania and Ukraine” și RUP 2016-2017 “Studies on Upper Prut Euro-region“.

Seminarul a fost organizat cu sprijinul Agenției Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane“ din Iași, Asociației Române de Economie Rurală și Agroalimentară „Virgil Madgearu“ din România.

La lucrările seminarului au participat 35 de invitați, cercetători ai IEA, precum și cercetători și cadre didactice ai institutului partener din Lviv, CE-MONT, Institutului de Economie și Prognoză al Academiei Naționale de Științe din Ucraina (Kiev), Institutului Federal de Economie Agrară din Viena, Institutului Național de Cercetări Economice din Moldova (Chișinău), Universității Agricole de Stat din Moldova (Chișinău), Universității Kragujevac-Facultatea de Managementul Hotelurilor și Turismului Vrnjaèka Banja (Serbia), Universității Naționale din Cernăuți “Yurii Fedkovych” (Ucraina), Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane“ din Iași și angajați ai Agenției Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.

Între invitații străini care au luat parte la lucrările seminarului internațional s-au aflat directorul Institutului Federal de Economie Agrară din Viena, decanul și prodecanul Facultății de Managementul Hotelurilor și Turismului Vrnjaèka Banja din cadrul Universității Kragujevac, profesori și șefi de departamente din alte instituții participante.

Comitetele științifice și de organizare au avut în componența lor personalități din Academia Română, dar și din Republica Moldova și Ucraina.

Programul seminarului a cuprins în prima zi (02.09.2016) cinci sesiuni tematice: Strategii pentru agricultură și dezvoltare rurală - Orizont 2035, Oportunități pentru dezvoltarea Euro-regiunilor, Rezultate ale proiectelor Româno-Ucrainiene (RUP 2015), Proiecte implementate și proiecte viitoare, Postere și prezentare de carte, precum și o sesiune specială dedicată invitaților din străinătate. Au fost prezentate nouă comunicări, completate de discuții și concluzii la sfârșitul zilei de lucru. De asemenea, au fost expuse și prezentate unsprezece postere ale cercetătorilor din IEA, precum și publicațiile recente ale institutului.

Cea de-a doua zi a seminarului (03.09.2016) a fost dedicată aplicațiilor de teren, adică vizite de documentare și schimb de experiență la câteva obiective economice și de interes cultural și peisagistic din regiune, respectiv: o fermă zootehnică, una pomicolă, o pensiune agro-turistică, un centru de cercetare și practică al Universității din Iași, două muzee cu specific tradițional regional, Parcul Național Călimani, Mănăstirea Moldovița.

Dintre rezultatele notabile ale manifestării științifice amintim:

  • Prezentarea rezultatelor proiectului bilateral RUP 2015, realizat de IEA și IRR și a cărții tipărite cu această ocazie în Ucraina (Rural areas of the Ukrainian-Romanian borderland: Socio-economic development);

  • Prezentarea și demararea proiectului bilateral RUP 2016-2017, semnat de cele două părți;

  • Invitarea partenerilor din Republica Moldova, de la Institutul Național de Cercetări Economice din Chișinău, să facă parte din echipa de cercetare implicată în realizarea studiului asupra Euro-regiunii „Prutul de Sus“ și încheierea ulterioară a unui protocol asupra proiectului bilateral viitor, care să se integreze celui deja semnat cu partenerii din Ucraina;

  • Includerea celor două proiecte ale IEA asupra Euro-regiunii „Prutul de Sus“ în programul de cercetare al Academiei Române din anul 2017;

  • Demararea procedurilor pentru înființarea Consorțiului Munților Carpați (Carpathian Mountain Consortium), care să cuprindă institute de cercetare și universități din toate țările prin care trece lanțul muntos și care au ca obiect de cercetare zonele montane;

  • Formarea de echipe de cercetare pentru proiecte trans-frontaliere cu Ucraina, Moldova și Serbia, care să pregătească accesarea liniilor de finanțare ce se vor deschide în anul 2017;

  • Hotărârea privind încheierea unui acord general de cooperare științifică cu Universitatea Națională din Cernăuți “Yurii Fedkovych”;

  • Stabilirea de relații de cooperare științifică la nivel instituțional cu Institutul Federal de Economie Montană din Viena;

  • Pregătirea de proiecte de cercetare în cadrul H2020 cu partenerii din Viena și alți colaboratori ai IEA;

  • Publicarea lucrărilor științifice prezentate în cadrul seminarului în revista IEA „Agricultural Economics and Rural Development”.

Rezultatele întâlnirii științifice organizate au fost pozitive și s-au încadrat în planul de lucru general al IEA privind intensificarea cooperării științifice internaționale și realizarea de proiecte și lucrări științifice de valoare.

Conf.univ.dr. Dan-Marius VOICILAȘ, CSII
Organizator al seminarului și director de proiect RUP 2015 și RUP 2016-2017
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006