6 decembrie 2016

Lansare de carte la Biblioteca Academiei Române:
ediția facsimilată a „Erotocritului“ în limba română


Biblioteca Academiei Române lansează joi, 8 decembrie 2016, la ora 13.00, în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“, ediția facsimilată a traducerii „Erotocritului“ în limba română, varianta muntenească, facsimil realizat după manuscrisul românesc 3514 aflat în patrimoniul Cabinetului de Manuscrise și Carte Rară.

La eveniment vor participa acad. Eugen Simion, președintele Secției de filologie și literatură, acad. Răzvan Theodorescu, președintele Secției de arte, arhitectură și audiovizual, acad. Florin Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române, prof. univ. dr. Gh Chivu și prof. univ. dr. Mircia Dumitrescu, membri corespondenți ai Academiei Române, prof. univ. dr. Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române, conf. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Literaturii Române.

Poemul „Erotocrit“, atribuit lui Vincenzo Cornaro, are o vechime de peste 300 de ani, fiind recunoscut drept capodopera literară a Renașterii cretane. Prima publicare a avut loc la Veneția în 1713, iar până în zilele noastre s-a conservat un singur manuscris în limba greacă, din 1710, păstrat la British Library.

La originea sa se află romanul cavaleresc medieval francez „Paris et Vienne“ (sec. XV), cartea, celebrând puterea dragostei. Scris în versuri și în proză, „Erotocritul“ a fost repede absorbit în cultura orală din Creta și a rămas mereu popular în rândul cititorilor greci.

În limba română a fost tradus pentru prima oară în sec. al XVIII-lea, cunoscând o largă circulație în literatura populară. Prima traducere aparține lui Hristodor Ioan Trapezuntul, realizată între 1770-1780, iar a doua oară, unui anonim. Vasile Vârnav, copist din Botoșani, a folosit traducerea anonimă, pe care a prelucrat-o, încercând să plaseze acțiunea într-un mediu cu specific românesc.

De-a lungul timpului, poate mai mult decât oricare alt roman cu caracter popular, „Erotocritul“ s-a bucurat de o largă răspândire în spațiul românesc, îndeosebi în vremea domniilor fanariote. Mulți boieri de seamă din Valahia, din familiile Ghica, Văcărescu, Golescu, Brâncoveanu, Filipescu, Suțu, Știrbei sau Balș, Beldiman, Sturdza, Negruzzi din Moldova, au fost interesați de conținutul acestui roman și au contribuit cu bani la copierea și răspândirea lui.

Astfel, numărul manuscriselor care s-au păstrat, atât din traducerea moldovenească în proză, cât și din traducerea muntenească, este destul de mare, cele mai multe dintre ele aflându-se la Biblioteca Academiei Române.

Din cele 12 manuscrise care reprezintă varianta muntenească a traducerii „Erotocritului“, Vasile Grecu consideră că manuscrisul copiat la București în 1787 de logofătul Ioniță și ilustrat de Petrache logofăt, respectiv manuscrisul românesc 3514, publicat acum în facsimil alături de transcrierea textului chirilic, în îngrijirea d-nei Gabriela Dumitrescu, șefa Cabinetului de Manuscrise și Carte Raraă al Bibliotecii Academiei Române, este cel mai aproape de original.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006