PROIECTE FSE


SIPOCA 3
Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

  Conferinta nationala 9-11 iunie 2017 (Sinaia)

  Vizita de studiu din Marea Britanie

  Vizita de studiu din Spania

  Conferinta nationala Predeal

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006