SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Arhiva | Contact | mmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Iulian NEDELCU (domeniul Drept)

În ziua de 15 februarie 2018 , în Sala de consiliu a Institutului de Cercetări Juridice „Acad Andrei Rădulescu” al Academiei Române, din Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, București, va avea loc, susținerea publică a tezei de abilitare :

Procesul decizional în administraţia publică. Prolegomene la o administraţie publică modernă. Privire specială asupra promulgării şi sancţionării legii de către preşedintele României (ora 10,00)

Prof.univ.dr. Iulian NEDELCU

Rezumatul tezei de abilitare este publicat pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române http://www.icj.ro/abilitare.html și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/doc2017/abilitare/abilitareNedelcu/Nedelcu-TezaAbilitareRezumat-ro.pdf

Comisia de abilitare, aprobată de MEN și CNADTCU, este alcătuită din:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicolae Popa, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Membrii:
Prof.univ.dr. Emil Bălan, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
Prof.univ.dr. Anton Trăilescu, Universitatea de Vest din Timişoara

Membrii supleanți:
Prof. dr. Ioan Alexandru, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
Prof. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti

Luni 11.07.2016, ora 12.00, va avea loc, în Sala de Consiliu a I.M.S.A.R., susţinerea tezei de abilitare a dlui prof. dr. Nicolae POP cu titlul: "Mecanica computaţională aplicată în studiul problemelor de contact elastic cu frecare"

Comisia de examinare:
Preşedinte: dr Veturia Chiroiu - IMSAR
Membri: prof. dr. Cristian Pavel - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
             prof. dr. Doru Stănescu - Universitatea din Piteşti- Facultatea de Mecanică

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română