SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Arhiva | Contact | mmmmAcademia Română
spacer
spcaer

Academia RomanaABILITARE - Dr. Mihaiela ILIESCU
(domeniul Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică)

 

Marţi 18.07.2017, ora 11.00, va avea loc, în Sala de Consiliu a I.M.S.A.R., susţinerea tezei de abilitare a dnei cercetător ştiinţific gr. II dr. Mihaiela ILIESCU cu titlul: "CERCETĂRI ŞI CONTRIBUŢII PRIVIND PROIECTAREA, FABRICAREA ŞI CONTROLUL SISTEMELOR MECANICE, MECATRONICE ŞI AL ROBOŢILOR" (Anunț)

Comisia de examinare:
Presedinte: Prof. dr. ing. Luige VLĂDĂREANU - Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Membri: Prof. univ. dr. ing. D.H.C. Anton HADĂR – Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti
             Prof.univ. dr.ing. Polidor BRATU - Institutul de Cercetăripentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A,
             membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice

Membri supleanţi: Prof. univ. dr. ing. Adrian STOICA, Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti
                             Prof. univ. dr. Nicolae POP - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română