SCOSAAR | Despre SCOSAAR | Departamente şi Filiale | Admitere | Abilitare | Teze de doctorat | Relaţii publice | Arhiva | Contact | mmmmAcademia Română
spacer
spcaer

ORGANIZAREA ADMITERII LA DOCTORAT IN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

  1. Colocviul de admitere la doctorat se organizează numai în unităţile de cercetare abilitate (I.C.A.) să organizeze doctorate în sistemul academic pentru conducătorii de doctorat care au optat să conducă doctorate în sistemul de cercetare academic şi cărora li s-au aprobat locuri de admitere, prin hotărârea Prezidiului Academiei Române din 10.07.2013. Bibliografia aferentă colocviului va fi disponibilă candidaţilor pe site-ul I.C.A. şi SCOSAAR prin transmiterea acesteia în format electronic Biroului Doctorate din cadrul Academiei Române pâna la data de 09.09.2013.

  2. Înscrierile la colocviul de admitere se vor face în perioada 09-20 septembrie 2013 la I.C.A.

  3. Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura în perioada 30 septembrie - 10 octombrie 2013 în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în Academia Română aprobat în şedinţa Prezidiului Academiei Române, iar rezultatele vor fi afişate pe data de 14 octombrie 2013, iar rezultatele finale pe 21 octombrie 2013.

  4. În conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat, rezultatele concursului de admitere la doctorat împreună cu situaţia la zi a doctoranzilor în evidenţă se vor transmite la Biroul SCOSAAR de către fiecare I.C.A., în termen de o săptămână de la data afişării rezultatelor.

  5. Biroul Doctorate va supune aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române listele cu noii doctoranzi admişi prin concurs şi în temeiul aprobării obţinute, aceşti doctoranzi, vor fi înmatriculaţi la 01 noiembrie 2013, prin SCOSAAR.

  6. Programul de pregătire pentru noii doctoranzi se stabileşte de fiecare conducător de doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat, se avizează de către Consiliul Ştiinţific al I.C.A. şi de secţia de specialitate a Academiei Române şi se transmite, spre aprobare la Biroul Prezidiului Academiei Române în - termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării doctorandului. Programul de pregătire individuală va fi însoţit de o copie a cererii de înscriere la doctorat a doctorandului respectiv, cerere din care să rezulte domeniul în care doctorandul a obţinut licenţa şi dacă acesta a absolvit un curs de masterat sau nu în domeniul în care s-a înscris la doctorat.

 

 

spacer
Copyright © 2013 Academia Română