IN MEMORIAM

 

 

06.08.2007

Acad. Cristofor Simionescu

(1920-2007) 

În ziua de 6 august s-a stins din viață acad. Cristofor Simionescu, personalitate de  prestigiu a chimiei românești.

 

Născut în anul 1920, acad. Cristofor Simionescu a urmat cursurile Facultății de Chimie Industrială la Iași, luându-și doctoratul, în 1948, cu teza “Contribuții la cunoașterea uleiurilor vegetale indigene”. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, ajungând rector al Institutului Politehnic “Gh. Asachi” din Iași (1956-1970), șef al Secției de Chimie Macromoleculară și apoi director al Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iași. Paralel cu activitatea didactică, acad. Cristofor Simionescu a desfășurat și o bogată activitate de cercetare științifică în domenii ale chimiei organice și macromoleculare, chimiei lemnului și stufului, chimiei și tehnologiei celulozei, chimiei polizaharidelor, mecanochimiei polimerilor, plasmochimiei, sintezei și studiului unor precursori ai materiei vii ș.a.  Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în numerose studii și lucrări din care menționăm: “Chimia stufului”, “Mecanochimia compușilor macromoleculari”, “Chimia lemnului și a celulozei”, “Tratat de chimia compușilor macromoleculari”, “Chimia algelor marine”, “Implicații bioenergetice ale coloranților”. La acestea se adaugă lucrări despre istoria chimiei, despre relația dintre știință și filosofie și numerose articole publicate în revistele de cultură din țara noastră.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1955, membru titular în 1963, fiind președinte al Filialei Iași (1963-1974 și 1989-2001) și vicepreședinte al Academiei Române între anii 1974-1990.  De asemenea, a fost membru de onoare al Academiei de Științe din Chișinău, al Academiei Ungare de Științe, membru al Academiei Internaționale de Știința Lemnului, al Academiei Europene de Științe și Arte, al Societăților de Chimie  din Franța și Statele Unite ale Americii. A fost distins cu Medalia de aur a Societății Americane de Chimie și Ordinul Național “Steaua României” în  grad de Mare Ofițer.

Acad. Cristofor Simionescu a fost un mare om de știință care a contribuit la dezvoltarea ingineriei chimice românești,  profesor de excepție care a format numeroși specialiști, om care a încercat, în vremuri grele,  să apere cercetarea românească.

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006