IN MEMORIAM

 

 

29.04.2005

Academia Română anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice, în ziua de 29 aprilie, a academicianului Mircea Dezideriu Banciu, președintele Secției de Științe Chimice.

Născut în anul 1941, acad. Mircea Dezideriu Banciu a absolvit Facultatea de Chimie Industrială din bucurești, susținându-și teza de doctorat, în 1969, cu tema "Reacții solvolitice ale derivaților dibenzocicloalcanilor", specializându-se în tehnologia medicamentelor și produselor farmaceutice. Și-a continuat specializarea la Institutul de Chimie Organică din Köln.

În timp, a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la Catedra de Chimie Organică a Facultății de Chimie Industrială din Universitatea „Politehnica” din București, fiind invitat să susțină cursuri și în străinătate, îndeosebi în Franța și Germania.

Totodată, acad. Mircea Banciu a desfășurat o bogată și rodnică activitate de cercetare științifică, ale cărei rezultate sunt publicate în peste 150 de articole originale, numeroase lucrări și tratate, scrise singur sau în colaborare. Între numeroasele domenii abordate amintim pirolize de tip „fulger”, reacții prin ioni de carboniu, izomerie de valență, chimia ciclofanilor, compuși biologic activi.

Recunoașterea meritelor sale științifice este atestată de alegerea sa ca membru al mai multor societăți științifice naționale și dintre care menționăm: Consiliul Național al Societății Române de Chimie, al Societății Europene de chimie, al Societății Americane de Chimie și i-au fost atribuite mai multe ordine și medalii. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 și titular în anul 2000. Ca președinte al Secției de Științe Chimice, din anul 2002, a contribuit la buna organizare a activității de cercetare a institutelor subordonate, creând o atmosferă stimulativă de cordială colaborare.

Din lucrarea sa dedicată vieții și operei savantului C.D. Nenițecu, reținem modelul de personalitate căruia i-a rămas fidel toată viața, definit prin înalt profesionalism, pasiune pentru cercetare, corectitudine, exigență, spirit organizatoric, un larg orizont de cultură și o caldă dragoste pentru semeni. Poate de aceea și-a intitulat discursul de recepție „Chimia organică rivală și/sau imitatoare a naturii?” De aceea a fost respectat și iubit de studenți și colaboratori.

Cu plecarea spre înveșnicire a acad. Mircea Banciu, comunitatea științifică pierde un distins savant, profesor și om, a cărui operă rămâne în istoria chimie și al cărui model de personalitate va fi mereu viu în amintirea celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l primească în lumina Sa binecuvântată.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006