IN MEMORIAM

 

 

05.03.2008

Comunitatea academică anunță cu durere că în ziua de 5 martie s-a stins din viață inginerul chimist Radu Tudose, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în anul 1928, Radu Tudose a făcut studiile liceale la Rădăuți și cele universitare la Facultatea de Chimie industrială din Iași În anul 1965 a devenit doctor inginer în specialitatea inginerie chimică – operații și utilaje în industria chimică și în 1971 doctor docent. A îmbinat armonios activitatea didactică și cea de cercetare, urcând treptele ierarhiei universitare, ajungând șef al Catedrei de inginerie chimică la Institutul Politehnic din Iași. Cercetările sale au fost orientate spre studiul fenomenelor și utilajelor de transfer de impuls, căldură și masă și s-au concretizat în peste 300 de lucrări și 102 invenții. Astfel, a editat monografiile “Procese și utilaje în industria de prelucrare a compușilor macromoleculari”, “Procese, operații, utilaje în industria chimică”, “Reologia compușilor macromoleculari”, “Ingineria proceselor fizice în industria chimică. Fenomene de transfer” ș.a. A brevetat o serie de noi utilaje și a desfășurat o intensă activitate de dotare a laboratoarelor cu utilaje necesare cercetărilor, mare parte dintre ele fiind concepute și construite de el. A participat la numeroase expoziții naționale de inventică, la care a obținut patru premii I și trei premii II, iar la expozițiile internaționale de la Bruxelles și Iași a fost distins o medalie de aur, două de argint și una de bronz.

Prin stingerea din viață a ing. dr. Radu Tudose, Academia Română pierde pe unul dintre cei mai distinși specialiști în ingineria chimică, un distins profesor care a contribuit la formarea unui mare număr de specialiști pentru care a fost și va rămâne un model.

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006