IN MEMORIAM

 

21.11.2015

Profesorul Zeno Gheorghe Simon, membru corespondent al Academiei Române, a încetat din viață în ziua de 21 noiembrie 2015.

S-a născut la 23 aprilie 1935 la Timișoara. După terminarea studiilor liceale în orașul natal a urmat cursurile Universității București unde a fost remarcat de profesorul Ilie Murgulescu, sub conducerea căruia și-a elaborat și teza de doctorat.

Lucrările efectuate cu acest prilej au obținut prima recunoaștere odată cu acordarea premiului Academiei Române (1965). După o scurtă perioadă petrecută în cadrul Centrului de Chimie Fizică al Academiei Române, București, revine la Timișoara, unde activează succesiv la Centrul de Chimie, Baza din Timișoara a Academiei Române, Universitatea de Vest, Institutul de Medicină și Institutul de Chimie Timișoara. S-a dedicat cercetării științifice în domeniul aplicațiilor chimiei fizice în studiul interacției receptor efector și al reglajului celular, cercetări concretizate prin 324 lucrări publicate, 26 cărți de specialitate și cursuri universitare și peste 200 de comunicări.

Contribuția sa majoră la dezvoltarea cercetării chimice românești constă în crearea școlii timișorene de chimie computațională. Valoarea științifică a activității depuse este atestată de faptul că multe din publicațiile sale sunt citate în numeroase lucrări prestigioase din întreaga lume.

Activitatea profesorului Zeno Simon a fost recunoscută prin alegerea ca membru în societăți și organizații prestigioase – Academia de Științe Medicale din România (1994), Academia Română (1997), Grupul European de Studii în Proliferarea Celulară (1968), Comisia Imunologică – Filiala Timișoara (1972), Societatea de Biofizică a USSM (1977), Societatea de Biologie Celulară (1985), International QSAR & Modeling Society (1993), Societatea de Chimie din România (1994).

A fost onorat cu numeroase distinctii – Premiul "Gheorghe Spacu" al Academiei Române în anul 1965 pentru lucrări în domeniul reacțiilor monomoleculare fotochimice, Premiul Ministerului Invățământului în anul 1967, Premiul “Gheorghe Spacu” al Academiei Române pe anul 1993 pentru volumul “Modelling of Cancer Genesis and Cancer Prevention”, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1991 (250 pag.).

Plecarea Profesorului Zeno Gheorghe Simon este o grea pierdere pentru comunitatea științifică românească, pentru Academia Română, Institutul de Chimie Timișoara, pentru toți cei care l-au iubit și prețuit.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006