Monografie

Informații despre secție

Repere istorice

Rapoarte de activitate

 

Academician Florin Gheorghe FILIP

Inginer, doctor în automatică

Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației
a Academiei Române

Director al Bibliotecii Academiei Române

Membru titular al Academiei Române
din 1999 (corespondent - 1991)

   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006