Monografie

Informații despre secție

Repere istorice

Rapoarte de activitate

COMISII, CONSILII, ASOCIAȚII ȘI COLECTIVE DE LUCRU
Comisia „Forumul pentru Societatea Cunoașterii” (detalii)
  Președinte: acad. Florin Gh. FILIP
Comisia „Știința și tehnologia microsistemelor”
  Președinte: acad. Dan DASCĂLU
Comisia pentru informatizarea limbii române
  Președinte: acad. Dan TUFIȘ
   
   
   
   
   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006