Monografie

Informații despre secție

Repere istorice

Rapoarte de activitate

MONOGRAFIE

Sectia de stiinta si tehnologia informatiei s-a înfiintat în temeiul unei hotarâri a Adunarii Generale din decembrie 1991 iar la 7 ianuarie 1992 s-a constituit în fapt. Sectia a fost creata la initiativa academicianului Mihai Draganescu, care, în acea perioada, era Presedintele Academiei Române. 

Adunarea generala a Academiei Române, la 24 noiembrie 1998, a dezbatut si definit stiinta si tehnologia informatiei ca domeniul multidisciplinar al stiintei si tehnologiei care sta la baza societatii informationale si care cuprinde: substratul fizic al informatiei, telecomunicatii si teoria sistemelor, software, sisteme informatice, informatica teoretica si teoria informatiei, internet, Web, automatica si teoria sistemelor precum si aplicatii specifice în cele mai diverse domenii de aplicatie (economie, sociologie, medicina electronica, biologie informationala, filosofia informatiei etc.).

Primii membri ai Academiei Române a caror activitate stiintifica poate fi inclusa în sfera informaticii au fost: 

 • Aurel Avramescu - m.c. la 2 iulie 1955, membru titular 21.03.1963 optimizare functionala a sistemelor automate; 

 • Gh. Cartianu- Popescu - m.c. 21. martie 1963, radiocomunicatii, prelucrari de semnale, circuite si sisteme; 

 • Dragomir Hurmuzescu – m.c. 21 mai 1916, repus în drepturi ca m.c. la 3 iulie 1990- întemeietorul primei scoli de fizica experimentala din tara, a construit „coerorul Hurmuzescu”, a înfiintat primul post de radiodifuziune si a facut primele transmisii prin telegrafie fara fir din tara. § Matei G. Marinescu - m.c.01 noiembrie 1948 – tehnica curentilor slabi, electrocomunicatii, electroacustica, automatica si sonicitate. §  Grigore Moisil - membru titular 01. noiembrie 1948 fondator al scolii de algebra logicii si teoria algebrica a mecanismelor automate, precum si al studiilor de logica polivalenta si logica nuantata; 

 • Stefan Odobleja - membru post-mortem 13. noiembrie 1990. Prin lucrarea Psihologia consonantista, aparuta în anul 1938, a facut publica prima varianta a conceptiei cibernetice generalizate si a demonstrat caracterul multi si interdisciplinar al acesteia. 

 • Corneliu Penescu - m.c. 21. martie 1963 automatica si calculatoare; 

 • Tiberiu Popovici - m.c.02. noiembrie 1948 si membru titular 21.03.1963, generalizarea teoriei interpolarii si aplicarea acesteia în calculul numeric, fondatorul scolii de informatica de la Cluj; 

 • Tudor Tanasescu- m.c. 23. martie 1952, radiotelecomunicatii, tuburi si circuite electronice, fondatorul scolii românesti de electronica; 

 • N. Vasilescu Karpen - m.c. 05. iunie 1919, membru titular 02.07.1923 – În anul 1909 a propus pentru prima oara în lume, printr-o nota adresata Academiei de Stiinte din Paris, folosirea curentilor purtatori de înalta frecventa pentru telefonia prin cablu la mare distanta. A realizat „pilele Karpen”, care functioneaza folosind exclusiv caldura mediului ambiant. 

Profesorul Mihai Draganescu (m.c.01.03.1974, membru titular 22.01.1990) creatorul scolii românesti de dispozitive electronice si conducatorul colectivului care, în perioada 1965-1971, s-a preocupat de implementarea în tara noastra a primului program de informatizare a economiei nationale, directorul Institutului Central de Informatica în perioada 1976-1985 a initiat în Academia Româna organizarea unor sesiuni stiintifice cu tematica de specialitate: Viitorul electronicii si informaticii (1979), Inteligenta artificiala si robotica(1983), Calculatoarele electronice din generatia a cincea (1985), Viitorul industriei de programe (1985) urmate de publicarea în volume a comunicarilor la Editura Academiei. In perioada 1981-1987 Editura Academiei a publicat seria de lucrari “Probleme de microelectronica, informatica, automatica si telecomunicatii”. 

În anul 1990, sub conducerea academicianului Mihai Draganescu, a început procesul de renastere a Academiei Române si în cadrul acestui proces, informaticii i s-a atribuit locul si rolul care i se cuvenea de drept, ca cel mai dinamic domeniu stiintific si în care oameni de stiinta români detineau prioritati pe plan regional si mondial. 

In prezent, Sectia de Stiinta si Tehnologia Informatiei are 13 membri (6 academicieni: M. Draganescu, presedintele sectiei, Florin Gh. Filip, vicepresedinte al Academiei Române, Dan Dascalu, Gh. Tecuci, Alexandru Timotin, Andrei Tugulea, 7 membri corespondenti: Ioan Dumitrache, Mihai Mihaila, Gh. Paun, Vasile-Mihai Popov, Adrian Rusu, Horia Nicolai Teodorescu, Dan Tufis), 2 membri de onoare români: Petre Stoica si Victor Toma precum si 2 membri de onoare straini: Constantin Bulucea si Radu Popescu Zeletin. 

Sectia de Stiinta si Tehnologia Informatiei are în coordonare 3 unitati de cercetare: Institutul de informatica teoretica Iasi (director profesor dr. ing. Dan Gâlea), Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala (director dr.ing. Dan Tufis, m.c. al Academiei Române), Centrul pentru noi arhitecturi electronice (director profesor dr.ing. Gh. Stefan). iar doua dintre cele mai bine cotate unitati de cercetare din România, Institutul de Cercetari În Informatica si Institutul de Microtehnologie, sunt conduse de catre doi dintre membri sectiei si anume academician Florin. Gh. Filip (presedintele Consiliului stiintific al Institutului de Cercetari În Informatica) si academician Dan Dascalu (director general al Institutului de Microtehnologie). 

Unitatile de cercetare din coordonarea sectiei au în studiu urmatoarele programe de cercetare:

 • Agenti inteligenti si învatare automata;
 • Modelare conceptuala;
 • Tehnologia limbajului natural;
 • Dezvoltari teoretice si aplicative ale sistemelor fuzzy si retelelor neurale;
 • Metode moderne in imagistica computerizata;
 • Sisteme Concurente si Distribuite: Interactiune si Mobilitate;
 • Sisteme cu autoorganizare si structuri paralele.

Pentru anii 2001-2002, Institutul de Informatica Teoretica Iasi a propus proiectul interdisciplinar Cercetari în domeniul foneticii si fonologiei limbii române, cu aplicatii la atlasele lingvistice românesti regionale

Sub egida sectiei sunt publicate 3 reviste: Fuzyy Systems and A.I. - Reports and Letters (redactor sef prof.dr.ing. Horia Nicolai Teodorescu, m.c. al Academiei române), Studies in Information and Control (redactor sef academician Florin Gh. Filip) si Romanian Journal of Information Science and Technology (redactor sef academician Dan Dascalu). 

Sectia coordoneaza activitatea a 3 comisii ale Academiei: Forumul pentru Societatea Cunoasterii (1997, presedinte de onoare academician Mihai Draganescu, presedinte academician Florin Gh. Filip), Stiinta tehnologia microsistemelor (1998, presedinte academician Dan Dascalu), si Comisia de informatizare a limbii române (2001, presedinte dr.ing. Dan Tufis, m.c. al Academiei Române). 

Anual sectia analizeaza si propune Prezidiului lucrari pentru urmatoarele premii ale Academiei Române: Tudor Tanasescu, Gh. Cartianu, Grigore Moisil

In perioada 1995-2003 Comisia de evaluare granturi a sectiei a evaluat 854 granturi ale Academiei Române si ale MEC în domeniul stiintei si tehnologiei informatiei (1995-24, 1996-43, 1997-128, 1998-192, 1999-204, 2000 -156, 2001- 68, 2002-5, 2003-34).
 

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006