Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 9 decembrie 2002, Anul XII (146) 

Primele pagini ale acestui nou numar al revistei Academica sunt dedicate lansarii editiei jubiliare a Bibliei, alcatuita de ÎPS Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Vadului si Feleacului, despre care scriu P.F. Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, acad. Gheorghe Vladutescu, vicepresedinte al Academiei Române  si ÎPS Bartolomeu Anania. De asemenea este publicata prima parte a articolului Crearea Bibliei Nationale la români 1550-1795, de Ioan Chindris. Pr. Prof. Mircea Pacurariu, membru corespondent al Academiei Române scrie despre Telegraful Român din Sibiu, la împlinirea a 150 de ani de aparitie neîntrerutpa.

Ziua mondiala a filosofie a fost consacrata lui Socrate si articolele Socrate sau ideea critica de acad. Gheorghe Vladutescu, Socrate si începuturile logicii, de acad. Alexandru Surdu si Socrate si criza logosului, de Ion Banasoiu reusesc  sa convinga despre actualitatea celui despre care s-a spus ca a coborât filosofia din cer pe pamânt.

Mai remarcam articolul acad. Eugen Simion despre programul fundamental al Academiei Române ESEN-2, di care retinem: La majoritatea studiilor elaborate, autorii s-au straduit sa scoata în evidenta, pe de o parte, cerintele UE în legatura cu aderarea noilor tari candidate iar, pe de alta parte, locul în care se afla România în ceea ce priveste gradul de pregatire pentru aderare si, mai ales, ce trebuie sa faca în diversele domenii pentru a raspunde acestor exigente. De asemenea, unele studii releva impactul economic si social al aplicarii “acquis”-ului comunitar. Fireste, la toate studiile accentul a fost pus pe gradul de îndeplinire a criteriilor economice de aderare si pe modalitatile de prelucrare si aplicare a “acquis”-lui comunitar. Despre modalitatile concrete  ale activitatii grupului ESEN-2 se poate afla din Raportul final. Probleme ale integrarii României în Uniunea Europene. Cerinte si Evaluari.

 Din bogatul cuprins al revistei mai consemnam articolele: Modest omagiu profesorilor mei, de acad. Gheorghe Buzdugan; Reducerea riscului seismic si estimarea pagubelor, de acad. Mircea Sandulescu; Matematicienii se pregatesc pentru congres, de acad. Solomon Marcus; Dilema privatizarii sectorului energetic, de Gleb Dragan, membru corespondent al Academiei Române; Congresul Asociatiei Geologice Carpato-Balcanice, un eveniment stiintific sud-est european, de Nicolae Anastasiu, memebru corespondent al Academiei Române; Petre Botezatu, filosof al fizicii cuantice, de Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române, Fenomenul muzical autohton în secolul luminilor , de Vasile Tomescu; Mircea Socolescu, personalitate proeminenta a  geofizicii aplicate, de Marius petre Visarion, membru corespondent al Academiei Române; Centrul de studii Bucovina, un deceniu de activitate, de Dimitriie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române; George Calinescu, de Ion Raba si Tamara Danila; Modele ale familiei contemporane, de Cornelia Raba; Anton Golopentia, un pasionat al stiintelor sociale, de Mircea Mâciu; Protejarea mediului si amenajarea teritoriului, de Gheorghe Ionascu.

Elena Solunca Moise face o relatare a manifestarilor din aceasta luna în Cronica vietii academice.