Regards d'historien
Răzvan Theodorescu

 

Apărută la Editura Enciclopedică, “Regards d’historien”, cea de a 26-a lucrare a acad. Răzvan Theodorescu, include zece studii prezentate la diferite conferințe, colocvii și congrese de la Oslo, Palermo, Montreal, Sydney, Consenza, Atena, Paris și București.

Menționăm între acestea „Europa de Est și Europa de Vest - diversitatea unei identități”, „Despre «Renașterea iluzorie» din Sud-Estul European din secolele XIV-XVI”, „Solidaritate și antagonism în Sud-Estul European. O evoluție contradictorie”, „Europa Sud-Orientală și Europa Centrală: două concepte geopolitice în istoriografia ultimilor două secole”, „Drumuri ale credinței, drumul comerțului” „Despre prima modernitate a României”, „O celebră «Istorie» literară și istoria profundă a românilor”.

Împreună dimensionează „privirea unui istoric” despre un trecut care, cum mărturisește, „ne ajută să înțelegem prezentul nostru și să vedem uneori viitorul” și va fi prezentată la cel de al X-lea Congres de Studii Sud-Est Europene, care va avea loc în septembrie la Paris.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006