Bazele dreptului civil
Coordonatori: Ion Dogaru, Vasile Stănescu, Maria Marieta Soreață

Cel de al V-lea volum din „Bazele dreptului civil”, coordonat Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române și Maria Marieta Soreață, este dedicat „Succesiunii”, înțeleasă ca „transmiterea unui patrimoniu, a unei fracțiuni din patrimoniu sau a unor bunuri individuale determinate din patrimoniu respectiv către una sau mai multe persoane în viață”.

În conformitate cu Codul Civil (art.650), „Succesiunea se deferă sau prin lege sau după voința omului prin testament.”

 

 

După prima secțiune „Introducere în studiul teoriei succesiunilor”, urmează o amplă desfășurare structurată logic pe mari teme: „Devoluțiunea legală a moștenirii”, „Succesiunea testamentară”, „Dreptul de opțiune succesorală”, „Legatele, rezerva succesorală și sezina” , „Raportul donațiilor, indiviziunea succesorală și transmiterea succesorală”, „Instituții juridice și conexe materiei succesiunilor”, împărțite pe capitole și subcapitole într-o prezentare exhaustivă a acestei problematici de larg interes.

Lucrarea este concepută ca „un punct de plecare pentru o ediție viitoare, care va supune prelucrării în mod critic și comparatist practica judecătorească în materie, la un număr de ani de la intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, deosebirile de reglementare juridică între Codul Civil existent și cel care îl va înlocui și principalele aspecte doctrinare”.

Cuprins

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006