Istoria Transilvaniei. De la 1711 până la 1918
Coordonatori: de Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András

Cel treilea volum din „Istoria Transilvaniei. De la 1711 până la 1918”, coordonat de Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române, Thomas Nägler și Magyari András, apărută la Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, începe, cum aflăm din „Cuvântul preliminar” semnat de prof, Ioan-Aurel Pop, „impunerea temeinică a autorității habsburgice asuprea Transilvaniei și sfârșește cu Unirea Transilvaniei cu România”.

O epocă deosebit de complexă, „ale cărei întâmplări sunt foarte bine documentate, foarte bine cunoscute și foarte diferit comentate”. Soluția: „Pentru prima oară în istoriografie, această istorie a Transilvaniei juxtapune punctele de vedere ale scrisului românesc, maghiar, german, fără intenții propagandistice, naționaliste ori insidioase.”

Rezultatul: „Această istorie îndeamnă la cunoaștere în locul ignoranței, la prețuire în locul urii sau indiferenței și mai ales la conviețuire egală în locul confruntării și discriminării, într-o lume în care toți trebuie să avem un loc demn”.

Tinzând către aceasta, nu am înfrumusețat deloc trecutul, doar pentru a răspunde unor comandamente ale prezentului, ci l-am înfățișat, pe cât omenește este posibil, așa cum a fost. Adică, frumos și sublim, brutal și sângeros ori pur și simplu oarecare, ca viața…”

 
   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006