Nicholas Georgescu-Roegen - Întemeietor de școală economică
Aurel Iancu

Intitulat „Nicholas Georgescu-Roegen - întemeietor de școală economică”, acest volum semnat de acad. Aurel Iancu include o serie de texte care confirmă afirmația din titlu.

Volumul se deschide cu discursul de recepție al academicianului Aurel Iancu „Nicholas Georgescu-Roegen – Întemeietor de școală economică”.

În cea de a doua parte este inclus schimbul de scrisori dintre Nicholas Georgescu-Roegen și acad. Aurel Iancu, din iunie 1971 până în aprilie 1996.

Urmează comunicările „Nicholas Georgescu-Roegen - un mare savant și patriot român” și „Opera lui Nicholas Georgescu-Roegen și discuții în jurul ei”.

În ultima parte este publicată lista volumelor editate în limba română din opera lui Nicholas Georgescu-Roegen, coordonate de acad. Aurel Iancu.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006