Epistemologia roegeniană
Nicholas Georgescu-Roegen (Coordonarea generală: acad. Aurel Iancu)

Apărut, ca și precedentele, în colecția „Bibliotecii Băncii Naționale” a Editurii „Expert”, volumul „Epistemologia roegeniană” (Cartea I) de Nicholas Georgescu-Roegen, este cel de al VII-lea din seria „Opere complete”, coordonată de acad. Aurel Iancu și reprezintă o esențializare a gândirii celui pe care Paul Samuelson l-a numit „savant între savanți și economist între economiști”.

De altfel marele savant mărturisea că „preocupările epistemologice au fost sursa de inspirație, deși această relație nu este întotdeauna evidentă”.

După prefața la volumul „Economia analitică”, volumul include două mari părți: „Unele elemente de orientare în știința economică”, în traducerea semnată de prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, și „Metode, timp și schimbare în știința economică” tălmăcită de prof. univ. dr. Hildegard Puwak și Alina Cotae.

Concepția reogeniană despre epistemologia științei economice aduce o schimbare de paradigmă deoarece, după propria afirmație, a ajuns la concluzia că „În opoziție cu ceea ce în general tindem să credem, multe probleme cu care se confruntă economistul nu sunt specifice numai domeniului său.

Ele apar și în științele fizice, singura deosebire fiind că ele nu afectează toate domeniile”.
   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006