Mintea noastră cea socotitoare
Autor: Mircea Malița

În introducerea la volumul de eseuri „Mintea noastră cea socotitoare”, apărut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malița formulează în crescendo o serie de întrebări grave ale acestui început de secol și mileniu.

Sunt întrebări pe care și le pun îndeobște cei tineri, egal de valabile pentru noi toți:

Dacă omul este rațional, de ce se fac atâtea greșeli în economie sau în politică?

Dacă raționalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul înțelepciunii?

Dacă viitorul este imprevizibil putem smulge porțiuni, dacă nu certe, dacă nu cel puțin probabile?

Ce și cum învățăm pregătindu-ne pentru viitorul nostru?

Este în stare omenirea să își vindece crizele?

Ne așteaptă oare un dezastru final? ș.a.

De-a lungul anilor, acad. Mircea Malița a tratat aceste teme în lucrări recunoscute, însă acum o face ținând seama de dinamica realității imediate, inspirat, cum mărturisește, de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala minții mele, lumina dinlăuntrul capului”.

Eseurile sunt structurate pe patru părți - „Mintea senină”, „Metaforele minții”, Mintea învolburată” și „Privind înainte”. Finalul este de un optimism lucid care ține seama de potențialul de raționalitate și imaginație al minții umane și, firește, de generațiile tinere care pot să-l valorizeze benefic. „ Ele vor avea, probabil, parte de momentul de cotitură (Marea Schimbare) așteptată de prospectologii bătrâni,… care va permite secolului să se dezbare de obiceiuri proaste, războaie inutile, conflicte superflue și idoli falși. Ele ar putea asista la confirmarea unei posibilități, acum în germen, ca omenirea să intre în posesia durabilă a cheii de supraviețuire pe o planetă mai curată și mai sigură, cu mai multă satisfacție și demnitate.”

Optimismul academicianului Mircea Malița este rezultatul unei fel de alchimie a gândirii, îndelung și meticulos exersată cu rigoare și suplețe într-un generos orizont de cunoaștere și creație, cu un fermecător simț al nuanțelor din care înțelepciunea apare ca un dar pentru cei care îl însoțesc de-a lungul a peste trei sute de pagini.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006