Mineralogy and Geodiversity - Tributes to the career of Professor Emil Constantinescu
Editori: Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu, Membru corespondent al Academiei Române, de la Secția de Științe Geonomice și Prof.univ.dr. Octavian G. Duliu de la Universitatea din București

Volumul este dedicat carierei academice a Profesorului Emil Constantinescu și constituie o antologie de articole științifice noi sau republicate, dintre cele care au apărut de-a lungul anilor în cele mai prestigioase reviste de specialitate (American Mineralogist, Mineralogical Magazin, Sedimentary Geology etc, Journal of Petrology etc.).

Structura lucrării evidențiază preocupările Profesorului Emil Constantinescu și domeniile de interes în care acesta a activat.
Lucrarea se deschide printr-un Laudatio urmat de profilul academic al Profesorului Emil Constantinescu.

În partea I-a - Mineralogie se regasesc articole de esență mineralogică ale unor autori remarcați în lumea științifică internațională : Dan Rădulescu (Academia Română), Josef Zemann (Austria), Giovanni Ferraris (Italia), Iuliu Bobos (Portugalia), Gh.Udubașa (Academia Română), Gh.C.Popescu, Gh.Ilinca, Stefan Marincea, Tudor Berza, G.Săbău.

Tematica abordată se înscrie în spațiul mineralogiei halogenurilor, a fosfaților, a silicaților calcici, a sulfosărurilor și telururilor, a structurilor reticulare și nanogeoștiințelor.

Partea a II-a - Geodiversitate - include lucrări de largă deschidere care au marcat schimbări fundamentale în modul de abordare al cercetării științifice și al îmbogățirii conceptelor. Autorii acestor articole sunt, și ei, personalități ale vieții ștințifice din țară și din străinătate : Mihai Ducea (USA), Grigore Simon (USA), Nicolae Panin (Academia Română), Ion Balintoni , Nicolae Anastasiu (Academia Română), Octavian Duliu, Nicolae Șerban Vlad, Fotini Pomoni- Papaioannou (Grecia), Marian Lupulescu (USA) Dan Grigorescu, Ovidiu Dragastan, Ioan Mârza.

Articolele selectate acoperă domenii variate în care se regăsesc aspecte mineralogice : geologie structurală, metalogenie, termodinamica sistemelor minerale, sedimentologie, analiza de facies, paleontologie.

Lucrarea se adresează comunităților academice, geologilor și inginerilor geologi care lucrează în domeniul mineralogiei și resurselor minerale, cercetătorilor din domeniul Științelor Pământului, profesorilor și studenților de la facultățile de Geologie și Geofizică, experților și referenților de la Agențiile de mediu, care efectuează bilanțuri de mediu și de impact, hidrogeologilor, ecologilor și tuturor celor interesați de geodiversitate.

ISBN: 978-973-27-1867-4

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006