Convergența economică
Coordonator: Aurel Iancu

Cel de al doilea volum „Convergența economică”, apărut la Editura Academiei Române, sub egida Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, cuprinde o parte din studiile realizate în ultima etapă de cercetare din cadrul Proiectului „Convergența economică și rolul cunoașterii în condițiile integrării UE”, din Proiectul CEEX 05-08.

Coordonat de acad. Aurel Iancu, volumul se deschide cu două capitole dedicate metodologiei, în care autorii adâncesc problemele care au fost expuse în primul volum.

Următoarele capitole - „Influența CD&I asupra competitivității și specializării producției și exportului la nivel european”, „Evaluarea posibilităților de recuperare a decalajelor dintre România și UE în domeniul CD&I”, „Calcule de regresie privind convergența economică și evidențierea contribuției factorului instituțional”, „Ramurile industriale intensive - analiza input-output”, „Convergența privind drepturile de proprietate industrială” - cuprind rezultatele cercetărilor empirice privind rolul pe care îl au cunoașterea și aplicațiile ei în reducerea decalajelor economice dintre diferite țări. 

   

În capitolul „Proprietatea industrială - incitant al creației științifice și inovării”, este evidențiată contribuția factorului instituțional la realizarea convergenței economice, deoarece instituțiile sunt cele care constituie primul impuls al dezvoltării economice și, în primul rând, al dezvoltării științei și tehnologiei. Ultimul capitol pune în discuție , „Industriile strategice - criterii de determinare, politici de susținere” și aceasta deoarece, apreciază acad. Aurel Iancu: „Datorită discuțiilor contradictorii ce persistă în jurul problemei acestor ramuri, a trebuit să redefinim sintagma industrie strategică în noile condiții și să realizăm criteriile care trebuie avute în vedere la ierarhizarea ramurilor. De asemenea, a trebuit să redefinim politicile de susținere a ramurilor strategice în condițiile respectării principiilor economiei concurențiale și a politicilor UE de ridicare a nivelului de competitivitate al industriilor comunitare și de înfăptuire a coeziunii.”

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006