Ce este realitatea?
Autor: Basarab Nicolescu

Apărută la Editura Junimea, noua carte semnată de Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române, „Ce este realitatea?” este concepută , cum spune autorul, pe ideea că „realitatea este plastică”, că suntem parte din ea, „se modifică datorită gândurilor, sentimentelor și acțiunilor noastre” și, de aceea, „suntem pe deplin responsabili de ceea ce este Realitatea”. Aceasta face ca afirmația laureatului W. Pauli după care „formularea unei noi idei de realitate este sarcina cea mai importantă și cea mai grea a vremurilor noastre”.

Autorul ilustrează acest adevăr cu opera lui Ștefan Lupașcu (1900-1988), care, prin concepția „terțiului inclus”, a deschis un drum către o nouă înțelegere a conceptului de realitate. La aceasta, autorul adaugă: „Ea își dezvăluie întregul sens dacă intră în dialog cu propria mea abordare transdiciplinară, fondată pe noținea de niveluri de realitate, noțiune pe care am introdus-o în 1982.” Cum Basarab Nicolescu a fost unul dintre apropiații lui Ștefan Lupașcu, această lucrare este „o prelungire” a discuțiilor avute odinioară, o carte „în jurul lui Lupașcu”, înțeles ca un „reformator” al gândirii secolului XXI, cum aprecia Jean-François Malherbe.

Pentru o mai bună înțelegere, în primul capitol, este prezentată sintetic gândirea lui Ștefan Lupașcu, cel de al doilea fiind dedicat noțiunii de „terțiu inclus” iar următorul „nivelurilor de realitate” în abordare transdisciplinară a autorului. În continuare, capitolele „Jung, Pauli, Lupașcu și problema psihofizică”, „Stefan Lupașcu și Gaston Bachelard: umbre și lumini”, „Terțiul inclus, teatrul absurdului, psihanaliza și moartea”, „Dumnezeu”, „Dialog întrerupt: Fondane, Lupașcu și Cioran”, „Abellio și Lupașcu – Un ideal împărtășit” – poartă cititorul în fascinanta lume a ideilor care au intrat în istoria gândirii din veacul trecut ca deschidere pentru o nouă modalitate de a înțelege realitatea. În ultima secțiune a cărți se poate citi un dialog între Basarab Nicolescu și Edgar Morin.

Cum realitatea „este în același timp exterioară și interioară”, lumea este, la rându-i „cognoscibilă și incognoscibilă”. „Terțiul inclus se alimentează din această realitate, într-o respirație cosmică ce ne include, pe noi și universul”. Și concluzia : „Descoperirea multiplelor fațete ale realității este sortită unui viitor durabil”.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006