Tânărul Eugen Ionescu
Autor: Eugen Simion

Cartea acad. Eugen Simion, apărută în preajma centenarului nașterii lui Eugen Ionescu (1909-1994), răspunde, cum mărturisește distinsul critic, unei întrebări esențiale: „Ce datorează Eugèn Ionesco lui Eugen Ionescu?”, altfel spus, cu ce zestre culturală și intelectuală a plecat autorul Rinocerilor în Franța.

Sintetic formulat și demonstrat pe parcursul a peste 400 de pagini răspunsul este limpede formulat:

 „Tânărul Ionescu nu e deloc un caligraf care face doar giumbușlucuri, cum cred mulți dintre contemporanii săi, nu-i, oricum, numai eseistul capricios care se întoarce din drumul spre redacție și distruge articolul negativ pentru a scrie altul, eminamente encomiastic sau invers, este un intelectual autentic, cu simț metafizic și serioasă cultură literară, este un spirit înspăimântat de existență, în fine, tânărul de existență, în fine, tânărul Ionescu nu se simte bine nicăieri și…el gândește că, de-ar fi francez, ar fi genial”.

Titlurile celor 21 de capitole capitolelor sugerează un adevărat itinerar existențial și punctăm dintre ele: „Literatura și lumina primei zile”, „NU. Un exercițiu de «ego- critică»”, „Ce-i place, dar mai ales ce nu-i place tânărului Eugen Ionescu”, „Generația Tânără”, „Portrete și autoportrete în oglindă. O conciliere istorică”, „Despre «dezențializarea literaturii» și efectele nefaste ale revoluțiilor. Întoarcerea democrațiilor spre religie”, „Autobiografia unui «băiat frământat», cuprins deseori de o «panică înfiorătoare», „Un spirit religios”, „Descoperirea, în fine, a teatrului…”, „Cum vede Eugen Ionescu lumea românească. Exerciții de psihologie socială și literară”.

Ultimul capitol creionează răspunsuri la întrebarea: „Ce-a primit și ce-a dat Eugen Ionescu literaturii române?!” Cert, formația sa intelectuală și artistică este una românească din timpul său și are ceva dintr-un mod de a fi, a gândi și exprima. Ce a lăsat: o eseistică excepțională, „care a început să dea roade în spiritul noilor generații”, un mod „desolemnizat de a trata literatura și a creat „prima anti-piesă (în varianta teatrului absurdului) în limba română: „Englezește fără profesor”. Împreună marchează „începutul unei mari cariere europene și a unei școli a absurdului”.

La cea de a doua ediție, îmbogățită cu aproape o sută de pagini, această carte adaugă la
voluminoasa bibliografie dedicată lui Eugen Ionescu pagini sub multe aspecte inedite despre formarea spirituală marelui dramaturg, scrise cu acribia istoricului literaturii și cu spiritul de finețe propriu omului de cultură Eugen Simion.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006