Ioan Hudiță - Jurnal politic . 1 martie 1942-31 ianuarie 1943
Ediție îngrijită de acad. Dan Berindei

Noul volum din „Jurnalul” scris de istoricul Ioan Hudiță îl continuă pe cel apărut în anul 2005 și, ne asigură acad. Dan Berindei, va fi continuat de un volum care acoperă începutul anului 1943, completând seria ce merge până în 1945.

În substanțialul studiu introductiv , acad. Dan Berindei precizează că: „Volumul reflectă două etape ale istoriei României contemporane. În cea dintâi războiul s-a desfășurat departe de granițele țării, în cea de a doua bătălia de la Cotul Donului și mai ales cea de la Stalingrad au demonstrat că Uniunea Sovietică era departe de a fi înfrântă. Totodată, atât reușita ofensivă britanică din Nordul Africii cât și debarcarea anglo-americană pe același continent au contribuit și ele în a arăta că problemele care se puneau în fața celui de al Treilea Reich ridicau semne de întrebare privind așa numita victorie finală anunțată de Hitler poporului german și întregii lumi!”

În acest context, „Jurnalul” înfățișează „un tablou multiform, în care evoluția situației interne, viața unui partid, evenimentele externe, atât cele politice cât mai ales cele militare și în primul rând mersul războiului la Răsărit, sunt neîntrerupt urmărite, însoțite deseori de comentarii … Lectura „Jurnalului” îl transpune pe cititor în atmosfera anului 1942 și a începutului anului următor”.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006