Cuvintele - mesageri ai istoriei
Marius Sala

Editura Meronia

Noua lucrare semnată de acad. Marius Sala răspunde unui interes din ce în ce mai larg - istoria cuvintelor și, mai precis, a celor românești.

Conturând o explicație, în „Cuvânt înainte” distinsul lingvist apreciază că „Istoria cuvintelor, originea și evoluția lor îi atrag pe oameni, poate fiindcă,în fond, ele vorbesc despre (alți) oameni.” Mărturisește că a urmat exemplul profesorului Al. Graur care scria că „lingvistul are datoria să coboare în agora și să arate care este originea limbii noastre în general și a cuvintelor în special”.

După o substanțială introducere teoretică, urmează trei secțiuni - în prima sunt relatate poveștile unor cuvinte provenite din nume proprii, a doua cuprinde un studiu despre limba română și, ultima este dedicată relației dintre toponimie și istorie.

Împreună sunt cuprinse într-un adevăr încărcat de semnificații: „Rostite sau scris, vii, uitate sau dispărute, cuvintele unei limbi vorbesc. Despre cei ce le folosesc sau le-au folosit, despre viața, identitatea, actele, atitudinile lor. Istoria vocabularului ca vocabular al istoriei, cuvintele - mesageri.”

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006