În mijlocul cetății
Dan Berindei

 

Acad. Dan Berindei a reunit în volumul „În mijlocul cetății” articole scrise de-a lungul a două decenii în mai multe reviste de cultură - „Academica”, „Dilema”, „Cultura”, „Clipa”, „Tomis” ș.a. - orânduite tematic pe trei capitole: „Gânduri despre lume și viață”, „Istoria astăzi” și „Pe drumurile tranziției”.

A făcut-o din credința că istoricul trebuie să fie deopotrivă om de știință și om al cetății pentru că numai astfel „poate înțelege mecanismele complicate cărora trebuie să li se facă față”.

O face deplin conștient de datoria „de a comunica semenilor esențialul constatărilor sale, deoarece învățămintele istoriei nu se cuvine să rămână ascunse doar printre filele opurilor savante de atât de puțin citite!”.

Reîntâlnim în paginile acestei cărți neîndoielnica vocație de istoric asociată cu o gravă conștiință a responsabilității și dorința sinceră de a dialoga cu semenii despre problemele lumii contemporane și, mai ales, ale societății românești.

Este abordată o varietate de teme de la cele privind condiția vaolorilor culturale în contemporaneitate la cele privind rolul mass-media , cu o firească preferință pentru cele ce țin de istorie și educație națională.

În toate, mărturisește, are ca etalon, „țara” cu care judecă personalitățile și oamenii politici: „Măsura în care vin în întâmpinarea interesului general, al celui național conferă celui în cauză dreptul de a se așeza între fruntașii reali ai țării, între cei pe care viitorul îi va păstra ca atare în paginile evocatoare ale trecutului”.

Recunoscându-se ca „fiu al României în hotare desăvârșite”, crescut în spiritul valorilor acelui timp de vrednică amintire, fidel acestora, Dan Berindei, încheie ultimul eseu „România veșnică” cu o serie de întrebări la care ar trebui să răspundem fiecare: „De ce a fost distrusă cu bună știință o patrie”? În folosul cui? ... De ce la noi nepăsarea a luat locul unor sentimente care slujeau în primul rând chiar nouă și pe care se întemeia prezentul și viitorul unei țări?” Scrise chiar la sfârșitul cărții, aceste întrebări nu sunt, nici pe departe, retorice, „ci de întrebări de care depindem fiecare dintre noi și toți laolaltă!” Adevărată mărturisire de credință căreia istoricul Dan Berindei i-a fost și îi este fidel, cartea îndeamnă cititorul la reflecție asupra trecutului, așa cum a fost, și la o regândire a educației naționale „în care egoismul să facă loc solidarității, dăruirii, prin care fiecare să înțeleagă că dincolo de realizarea sa individuală există o țară care prin înălțarea și înflorirea ei va crea și cadrul cel mai adecvat propriei sale afirmări”.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006