Enciclopedia Ortodoxiei Românești
Coordonator: Pr. prof. Mircea Păcurariu

 

Apărută din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române, „Enciclopedia Ortodoxiei Românești”, urmând riguros principiul „non multa sed multum”, este, cum scrie în „Cuvânt înainte” Preafericirea Sa, „organizată alfabetic și conține articole referitoare la personalități din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, nume de localități, însoțite de menționarea parohiilor, mănăstirilor și schiturilor românești din interiorul și din afara granițelor țării, evenimente majore care au influențat istoria Bisericii, instituții și organisme bisericești centrale și locale, terminologie privitoare la organizarea ecleziastică”.

 

Pr. prof. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, coordonatorul lucrării, scrie în „Notă asupra ediției” că, în dorința ca această lucrare să fie cât mai cuprinzătoare, au fost „incluse nume de ierarhi care s-au remarcat prin cultura, viața lor aleasă și strădaniile lor în slujba celor păstoriți; sfinți daco-români și români sau sfinți ale căror moaște se găsesc și se cinstesc pe pământ românesc; profesori de teologie care și-au înscris numele în istoria culturii teologice românești, fie prin activitatea lor la catedră, fie prin lucrări publicate; copiști de manuscrise liturgice sau teologice; traducători din literatura patristică și postpatristică; mari duhovnici; mari tipografi în slujba Bisericii; ctitori de biserici și mănăstiri, fie domnitori, fie credincioși țărani sau negustori; meșteri zugravi și pictori de biserici și de icoane care au împodobit atâtea sfinte locașuri de închinare; psalți de renume sau compozitori de piese corale bisericești; oameni de cultură - inclusiv unii oameni politici - care au sprijinite Biserica într-o formă sau alta”.

Suntem înștiințați că ne aflăm în fața unei „prime ediții” și îi vor urma altele în paginile cărora se vor face cuvenitele actualizări biobibliografice.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006