Fundamentele grecești ale metafizicii moderne
Gheorghe Vlăduțescu

În noua sa carte, acad. Gh. Vlăduțescu provoacă cititorul afirmând că Grecia filosofică nu este pur și simplu istorie, că prezența ei poate fi reperată în toate problemele filosofiei, chiar dacă nu este ușor de recunoscut.

Din această perspectivă, revenirea la fundamentele grecești nu este, nici pe departe, o reîntoarcere în timp, pentru că „ceea ce este mai înainte în ordinea istoriei,  s-ar putea spune după Hegel, este în urmarea faptului că este anterioară în aceea a sistemului”.

Cum anume , după Hegel, „cele ulterioare le conțin în sine ca suprimate pe cele anterioare”, este demonstrat de-a lungul a zece capitole - „Paradoxal și aporetic”, „Ființă și neființă”, „Principiu și cauză”, „Act și putință”, „Necesitate și hazard”, „Universal și individual”, „Eternitate și timp”, „Absolut și relativ”, „Ființă și mișcare”, „Corpul și sufletul”.

Simpla enumerare a titlurilor este relevantă pentru concepția avansată: „Metafizica grecilor nu este întemeietoare întrucât, temporal, premerge. Cam ca geometria euclidiană sau, asemenea acesteia, ea întemeiază, întrucât identifică «elementele». Reîntoarcerea la acestea nu este istorică și, deci, faptul că este «primul cerc» nu are nicio legătură esențială cu vechimea. Mai înainte în ordinea istoriei este, numai dacă e, în primul rând, sistematic”.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006