Studii de istoria gândirii și practicii economico-financiare
Iulian Văcărel

Aparuta la Editura Academiei Române, cartea „Studii de istoria gândirii si practicii economico-financiare” a academicianului Iulian Vacarel însumeaza comunicarile pe care autorul le-a prezentat în cadrul reuniunilor stiintifice ale Comisiei de istorie economica si istorie a gândirii economice de pe lânga Sectia de Stiinte Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române.

Volumul cuprinde patru mari parti - „Elemente din gândirea economico-financiară în antichitatea greacă și romană”, „Clasicii economiei politice (Secolele XVIII și XIX), „Economiști din secolul XIX” și „Economiști din secolul XX”.

Un loc cuvenit este dedicat gândirii economico-financiare românești, între acești cărturari „care au trait cu ideile susținute ori cu măsurile inițiate sau luate din funcțiile în care s-au aflat” cum sunt, în secolul XIX, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica, Dionisie Pop Martian, p. S. Aurelian, George Barit, Nicolae Balcescu s.a.

Lor le urmează mari oameni de știință din secolul XX: Virgil I. Madgearu, Victor Slăvescu, Gromoslav Mladentz, Gh. Zane, Victor Jinga, Ion Răducanu, Gh. Tasca și cei mai aproape de noi cum au fost N. N. Constantinescu sau Costin Chirițescu.

Ultimul din cele 34 de capitole, intitulat „Globalizarea – percepții diferite și efecte contradictorii” este o analiza sine ira et studio a fenomenului de globalizare și a modalităților diferite în care este gândit, încheiat cu o concluzie demnă de luare aminte: „Diversitatea opiniilor cu privire la globalizare și la efectele așteptate de la aceasta, atât de contradictorii, ne îndeamnă la prudență, la moderațe și la evitarea fetișizării acestui proces.”

De reținut și îndemnul pe care omul de știință și Profesorul Iulian Văcărel îl adresează cititorilor „de a recepta mesajele transmise de înaintașii noștri și de a le judeca cât mai obiectiv posibil, ținând seama de timpul în care au fost scrise și de buna-credință a celor care ne-au luminat viitorul”.

 

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006