Tratat de oenologie
Valeriu D. Cotea, Cristinel Z. Zănoagă, Valeriu V. Cotea

 

 

Cele doua volume ale Tratatului de oenologie, aparute la Editura Academiei Române, se disting de alte lucrări cu aceiași temă prin accentul deosebit pus pe „chimia vinului” - oenochimie - , concept pe care îl propun pentru literatura de specialitate, îmbogățind astfel un domeniu științific consacrat.

Primul volum este consacrat mustului și, în capitole speciale sunt prezentate „Compoziția chimica a mustului”, „Procese biochimice din must și vin” ș „Antioxidanți și antiseptici”.

Cel de al doilea volum este structurat pe capitolele: „Compoziția chimică a vinului”, „Corecții de compoziție”, „Sisteme disperse în vin”, „Condiționarea vinurilor”, „Evoluția și fazele de dezvoltare ale vinului” „Procese de oxidare și reducere în vinuri”, „Precipitările tartrice”, „Casările”, „Bolile și defectele vinului”, „Parametrii analitici”.

Lucrare de proporții, însumând aproape 1.500 de pagini, rod al unei sârguincioase munci de echipă, Tratatul valorifică o bogata bibliografie de specialitate și experiența autorilor, recunoscuți pentru contribuțiile științifice în domeniul oenologiei.

 

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006