Sheet Metal Forming Processes
Dorel Banabic

Profesorul Dorel Banabic a publicat recent, în calitate de coordonator, cea de-a treia carte la Editura Springer. Primele doua cărți au fost publicate în anii 2000 (Formability of Metallic Materials), respectiv 2007 (Advanced Methods in Material Forming).

Cartea de față prezintă sintetic cercetările în domeniul simularii proceselor de deformare plastică a tablelor metalice efectuate pe parcursul a mai mult de douăzeci de ani de către membrii a trei echipe din: Centrul de Cercetare a Deformării Tablelor Metalice - CERTETA - din cadrul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca, firma AUTOFORM din Zürich, Elveția (spin-off al ETH Zurich) și firma Volvo din Suedia.

Primul capitol prezintă fundamentele teoriei plasticității.

Un capitol extins este dedicat prezentării criteriilor de curgere plastică, punându-se în evidență modelele propuse de către membrii centrului CERTETA (modele BBC). O secțiune din acest capitol a fost dedicată modelului dezvoltat în cadrul firmei AutoForm utilizat pentru modelarea efectului Bauschinger. Deformabilitatea tablelor metalice este tratată într-un capitol separat.

După prezentarea metodelor utilizate pentru evaluarea deformabilitatii, este prezentată în detaliu metoda curbelor limită de formare. În aceast secțiune autorii prezintă în detaliu contribuția lor la modelarea matematică de curbelor limită de deformare. Rolul simulării în planificarea, fezabilitatea, analiza calității, validarea și robustețea proceselor de deformare sunt prezentate pe baza soluțiilor AUTOFORM. Performanțele modelelor de material sunt prezentate prin simulare numerică a diferitelor procese de deformare plastică: umflarea hidraulică, întinderea, ambutisarea pieselor complexe din structura caroseriilor de automobile. Secțiiuni speciale din acest capitol au fost dedicate proiectării robuste, analizei revenirii elastice și modului de compensare automată a acesteia.

Cartea este utilă studenților, doctoranzilor, cercetătorilor și inginerilor din industria de automobile și aeronautică precum și tuturor celor care sunt interesați în modelarea mecanică și simularea numerică a proceselor de deformare plastică a tablelor mecanice.

Pentru mai multe detalii poate fi consultată pagina de web a cărții:
http://www.springer.com/engineering/production+eng/book/978-3-540-88112-4

 

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006