Maeștri și Discipoli - Via Universitaria
Nicolae Anastasiu

Volumul grupează lucrările profesorului Nicolae Anastasiu din ultimii 10 ani, alături de un scurt abstract al tezelor pe care doctoranzii - discipolii - săi le-au susținut. El cuprinde, de asemenea, secvențe din activitatea profesorului Nicolae Anastasiu și intervențiile pe care le-a avut cu diverse ocazii la adresa profesorilor, colegilor sau prietenilor săi alături de care s-a format sau sub îndrumarea cărora a evoluat. Dacă aruncăm o privire de final, lucrarea ne apare ca o antologie, dar și ca un fragment din viața unei catedre universitare, cu maeștri și discipoli.

Cartea este structurată în patru secțiuni:

  • I. Secvențe profesionale (Membru al Academiei Române, Profesor la Universitate, Conducător științific de doctorate, Cercetare științifică, Președinte la Societatea Geologică a României, șef de Catedră , Prezență în comunitatea geologică, Media, Aniversări - Comemorări, Istoria Geologiei).

  • II. Contribuții științifice (2000-2010): Cărți și articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate.

  • III. Teze de doctorat - sinteze - ale doctoranzilor care sub îndrumarea Profesorului au obținut titlul de doctor în științele Pământului în perioada 1997-2010.

  • IV. Mapamond geologic: texte originale despre Socluri continentale, Granitoide, Vulcani, Geologie structurală, Ghețari, Deșerturi, Lagune, Mări și Oceane, Plaje - faleze, Bogății minerale, Parcuri naționale însoțite de 48 planșe cu fotografii color, din zonele pe care autorul le-a explorat.
     

 

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006