Cardiopatii. Miocardite. Insuficiență cardiacă
Sub redacția: Prof. univ. dr. Leonida Gherasim

Volumul „Cardiopatii. Miocardite. Insuficiență cardiacă” elaborat sub redacția prof. univ. dr. Leonida Gherasim, membru de onoare al Academiei Române, este alcătuit din trei mari secțiuni de patologie cardiovasculară corelate între ele, în primul rând, etiopatogenetic și terapeutic.

Argumentând actualitatea tematicii abordate, prof. univ. Leonida Gherasim afirmă că: "Toate cele trei teme sunt probleme de patologie frecvente în populație, adesea tardiv diagnosticate. Pentru țările europene și SUA, aproximativ o treime din cazurile de insuficiență cardiacă sunt urmare a cardiopatiilor primare sau secundare, dar în primul rând a cardiopatiei ischemice. Diagnosticul cardiopatiilor și miocarditelor a devenit în ultimul timp o problemă complicată. În afara metodelor de diagnostic «clasice» în cardiologie, au devenit necesare studii populaționale, genetice, microbiologice și imunologice și eventual invazive. Cardiopatiile sunt și astăzi principala indicație în transplantul cardiac. Informațiile științifice privind miocarditele, cardiopatiile și insuficiența cardiacă au crescut în mod impresionat în ultimul deceniu și o parte dintre ele au fost transferate progresiv în domeniile clinicii, explorării și diagnosticului".

Cele trei teme sunt prezentate exhaustiv pe parcursul a 14 capitole, semnate de prof. univ. dr. Leonida Gherasim, prof. univ. dr. Ș. Bălănescu, prof. univ. dr. Ioan I. Bruckner, conf. dr. Adriana Ilieșiu, prof. dr. Dragoș Vinereanu și dr. Andrei Mărculescu și, cum aflăm din prefață, „își propune să sublinieze prin apariția sa locul pe care îl ocupă lucrările de tip monografic în procesul de informare științifică și «de învățare», dincolo de actualitățile revistelor medicale, din ce în ce mai numeroase și mai specializate.”

 
 

 

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006