COMUNICAT

 În ziua de 27 martie, în Sala de Consiliu a Academiei Române, a avut loc sesiunea științifică 
  "Evoluția României în viziunea economica a lui Ștefan C. Zeletin (1882-1934)"
 manifestare organizată de Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie și Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice 
Născut în 1882, Ștefan Zeletin (Ștefan Motaș) a fost licențiat al Facultății de filosofie și filologie clasică din Iași iar, în 1914, și-a luat doctoratul cu Magna cum laude la universitatea din Berlin. 

În 1914 apare prima sa lucrare “Evanghelia naturii” ( “metafizică a naturii”) după care, prin ani, văd lumina tiparului pamfletul “Din țara măgarilor, Însemnări” (1916), “Scurtă expunere a filosofiei sceptice” (1923). 

În 1925 publică “Burghezia română. Originea și rolul ei istoric”, lucrare care, în ciuda diferitelor critici, a fost considerată “una dintre marile cărți ale cugetării contemporane” (Al. Claudian). 

În 1927 apare “Neoliberalismul. Studii asupra istoriei și politicii burgheziei române”, lucrare de referință pentru istoria gândirii noastre economice. 

Publicarea unor studii de filosofie și, îndeosebi, cele privind evoluția societății românești (în Ideea europeană, Convorbiri literare, Revista de filosofie, Viața românească, Arhiva pentru știință și reformă socială, Minerva ș.a) a stârnit reacții dintre cele mai diferite. 

La moartea sa, Ion Petrovici scria: “Un om deosebit și eminent , despre care astăzi s-a vorbit cu mult mai puțin decât o să se vorbească mâine.” Nu avea să fie chiar așa căci au urmat ani de tăcere până la centenarul nașterii sale, marcat printr-o serie de articole apărute în revistele de cultură și abia după 1990 i-au fost editate principalele lucrări.

Despre opera lui Ștefan C. Zeletin au vorbit: 

  • prof. Victor Axenciuc - “Economia României în viziunea lui Șt. C. Zeletin”
  • prof. Vasile Bogza - “Liberalismul ieri și azi”
  • prof. Ioan Cristescu - “Burghezia română și neoliberalismul în viziunea lui Șt. C. Zeletin”
  • dr. Lucian Stanciu - “Concepția lui Șt. C. Zeletin despre schimbarea socială”
  • prof. Emilian M. Dobrescu și conf. Ion Botescu - “Ștefan Zeletin - sociolog, economist și filosof”

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006