COMUNICAT

David Ricardo - un economist modern

Considerat ca unul dintre cei mai mari economiști ai lumii, David Ricardo (1772-1823) a trăit în anii revoluției industriale din Anglia, fapt ce i-a permis observarea atentă a schimbărilor economice și sociale ca și evenimentele economice din țara sa și din Europa, lăsând posterității, cum subliniază acad. Iulian Văcărel, “lucrări de certă valoare științifică”.

Concepția acestui clasic al economiei politice a fost tema sesiunii științifice “Bazele economice moderne la David Ricardo”, desfășurată în ziua de 6 iunie și organizată de Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice a Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie.

Au prezentat comunicări acad. Iulian Văcărel - “Problemele impozitului și monedei în opera lui David Ricardo” - ; prof. Ivanciu Nicolae Văleanu - “David Ricardo și doctrina sa economică” -; prof. Gheorghe Popescu - “David Ricardo - un economist genial” și prof. Dan Popescu - “David Ricardo - un economist contemporan”.

Considerat ca liberalist-pesimist, David Ricardo și-a construit opera, după aprecierea lui Dan Popescu, pe cel puțin patru dimensiuni - teoria valorii, teoria rentei, teoria repartiției și teoria costurilor comparative. A reușit să acopere întreg domeniul economiei politice, “sesizând și relevând repere solide, originale, coerente, unele - și nu puține - confirmate de timp, altele infirmate dar folosite de economiștii teoreticieni ca elemente de raportare”.

În principala sa operă “Despre principiile economiei politice” (1817), David Ricardo tratează problema valorii în care, accentuând importanța muncii, îi reliefează complexitatea afirmând că “nu numai munca întrebuințată direct la producerea mărfurilor, ci la fel și munca întrebuințată la producerea de instrumente, unelte și clădiri cu care se ajută prima muncă”.

Recitindu-i opera constatăm că, dincolo de inevitabile limitări și erori, David Ricardo este un vizionar lucid, un contemporan și este necesară o reanaliză atentă și nuanțată a ei dintr-o dublă perspectivă - “a timpului în care a fost scrisă și a timpului de astăzi și de mâine”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006