COMUNICAT

Manuscrise persane în colecția Bibliotecii Academiei Române

În ziua de 27 noiembrie, în Sala “Th. Pallady” a Bibliotecii Academiei Române s-a deschis expoziția “Cultură și civilizație persană în colecțiile Bibliotecii Academiei Române”, organizată de Academia Română și Ambasada Republicii Islamice Iran.

Sunt expuse manuscrise, miniaturi și monede persane, o bucurie a spiritului, cum aprecia Prof. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

Prezența lor în Biblioteca Academiei Române este o mărturie a interesului românilor pentru cultura iraniană în toată diversitatea ei - de la istorie, filosofie și lexicologie, la prozodie și aritmetică.

Privirile întârzie îndelung pe paginile de o unică frumusețe, împovărată semnificații din opera lui Saadi, Omar Khazzam sau Ferdousi pe o carte de rugăciune sau pe Istoria universală de la profetul Mohamed până la Timrlenk.

   
Aflăm că în țara noastră, primele cunoștințe despre Persia apar în sec XVI și cunosc o largă circulație până în secolul al XIX-lea. Acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, amintind că exponatele sunt din donațiile făcute de-a lungul anilor, a vorbit despre bunele relații culturale româno-iraniene.

ES , Hamid Reza Arshadi, ambasadorul Republicii Islamice Iran, a apreciat că manuscrisele, miniaturile și monedele expuse reprezintă o “carte de identitate a poporului iranian, vorbesc despre cultura și istoria lui” și e “o bucurie că pot fi văzute la Academia Română. “Persia este unul dintre cele mai vechi centre de civilizație ale lumii și, timp de secole, a acumulat influențe și, la rândul ei, a influențat culturile din Occident.” În continuare, Excelența Sa a afirmat: “Pentru a înțelege o țară, trebuie să cunoști istoria și cultura ei. Cultura are propriile sale rădăcini și ea înflorește alături de alte culturi. Promovarea culturilor este o cale pentru menținerea păcii și bunei înțelegeri” În România s-au făcut mai multe traduceri din opera lui Saadi, Ferdousi și O Khayyam, după cum în Iran au fost făcute traduceri din Eminescu, Mircea Eliade sau Zaharia Stancu. Ele dau speranța că aceste relații vor continua.

Expoziția marchează și împlinirea a 105 ani de relații româno-iraniene, exprimând, cum aprecia Petru Dumitriu, director general la Ministerul Afacerilor Externe, interesul societății românești pentru cultura persană și dorința de a întării relațiile culturale multiseculare între cele două popoare. "Manuscrisele sunt mesageri ai unei culturi străvechi având multiple semnificații - de la informații istorice la literatură și, mai presus de toate o invitație la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.” Pe firul evocări a fost amintit că, în urmă cu nouă ani, la propunerea Iranului, adunarea generală a ONU proclama un an internațional al dialogului între civilizații, că la Academia Română s-a desfășurat un simpozion dedicat acestui dialog. Interesul reciproc pentru dialog a avut forme diferite, pentru că “noi nu credem în conflictul civilizațiilor, nici măcar în perioade crispare sau tensiune în jurul unei teme globale ci în virtuțile dialogului și negocierii, ale persuasiunii și cooperării”.

Expoziția cu poveștile ei depănate în tainice filigrane confirmă virtuțile acestui crez și de aceea ar trebui văzută, fiindcă, așa cum învață un dicton persan “parfumul se apreciază după miros nu după vorbele celui care îl vinde”. Ca ghid să-l luăm pe Omar Khayyam: “Privește cedrul mândru: atâtea brațe are! / Dar nu ca să cerșească, ci ca s-adune soare. / Și limbi nenumărate au nuferii și crinii / Vorbesc însă limbajul tăcerii și-al luminii”.


 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006