COMUNICAT

În ziua de 18 februarie,
în Sala de Consiliu a Academiei Române
Acad. Răzvan Theodorescu a susținut conferința cu tema

„Starea a treia” reflectată în arta Țării Românești, 1720-1820,

manifestare organizată de Comisia de folclor a Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006