COMUNICAT


Academia Română a organizat în ziua de 6 iulie 2009, în Aula

Conferința de lansare a proiectului

Conservarea bio si geodiversității ca suport al dezvoltării și al creșterii economice și sociale a zonei Țara Hațegului-Retezat

(Detalii)


O conferință similară a avut loc și în ziua de 9 iulie, ora 10 la Casa Culturală din comuna General Berthelot, județul Hunedoara.

Proiectul, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European în care Norvegia este principalul donator, are ca parteneri Universitatea din București și Asociația Intercomunală Țara Hațegului.

Valoarea totală a proiectului, încadrat la capitolul MEDIU, este de 2.083.337 €, din care 1.579.865 € finanțare externă.

Scopul proiectului, deosebit de complex, constă în dezvoltarea de mijloace, metode și instrumente pentru monitorizarea, conservarea și valorificarea durabilă a bio și geodiversității în zona Țara Hațegului-Retezat, inclusiv prin crearea unei structuri proprii de cercetare sub forma Centrului de Cercetări din comuna Berthelot.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

  • cercetarea și elaborarea de studii integrate pentru monitorizarea, conservarea și valorificarea biodiversității în arealele Rezervația Științifică Gemenele-Retezat și Geoparcul Țara Hațegului, în vederea realizării unei bănci de date genetice vegetale și animale, cât și pentru dezvoltarea agriculturii ecologice tradiționale din zonă;

  • sprijin pentru dezvoltare durabilă prin realizarea unei Strategii de Dezvoltare Economică și Socială a zonei Țara Hațegului, organizarea unor campanii de conștientizare și sensibilizare a cetățenilor cu privire la necesitatea conservării bio și geodiversității și de refacere a mediului prin plantare de arbori și curățirea unei arii de 7 hectare;

  • reabilitarea clădirii din comuna General Berthelot, proprietatea Academiei Române, ca urmare a generoasei donații făcută de Generalul francez H.M. Berthelot, Academiei Române, în anul 1926 și realizarea Centrului de Cercetări de Bio și Geodiversitate în Țara Hațegului.

Proiectul, cu un pronunțat caracter interdisciplinar, al cărui director este acad. Păun Ion OTIMAN, Secretar General al Academiei Române, antrenează peste 40 de persoane, dintre care 35 de cercetători de prestigiu, având o durată de 18 luni.

Rezultatele estimate a fi obținute sunt de un interes deosebit pentru cei trei parteneri din proiect, dar mai ales pentru zona Țara Hațegului-Retezat, pentru locuitorii ei.

Prin derularea acestui proiect de cercetare științifică, Academia Română, coordonatorul proiectului, cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală, continuă tradiția sa de promovare a științei în toate domeniile și în diferite zone ale țării.

Secretar General,

Acad. Păun Ion Otiman

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006