COMUNICAT

 
În ziua de 25 noiembrie, ora 10.00, în Sala de consiliu a Academiei Române
va avea loc sesiunea de comunicări științifice cu tema

„Căi și mijloace de soluționare a retardării economice”

manifestare organizată de
Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie
și
Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice
ale Academiei Române

Program

  • Prof. Ioan I. Cristescu - România primului deceniu al secolului XXI-lea: Lupta cu „reziduurile” subdezvoltării economice

  • Prof. Dan Popescu - Decalajele economice de la „relativ” la „absolut”

  • Prof. Vasile Bozga - Subdezvoltarea în percepția lui J. Perkins

  • Dr. Diana Mândricel - Cauzele subdezvoltării economice și strategii de combatere a lor

  • Drd. Tiberiu-Viorel Popescu - Criminalitatea și subdezvoltarea economică

  • Prof. Emilian M. Dobrescu - Necesitatea, obiectivele și funcționalitatea unui nou sistem educațional

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006