30.10.2009
Aula Academiei Române

Discurs de recepție prezentat de acad. Mircea Malița cu tema "Opuși inseparabili în gândirea românească". Răspunsul va fi dat de acad. Gheorghe Vlăduțescu

30.10.2009
Casa Academiei Române

 

Masa rotundă cu tema „Valorificarea durabilă a potențialului resurselor naturale ale Mării Negre”, manifestare organizată sub egida Academiei Române cu prilejul Zilei Internaționale a Mării Negre de Fundația Universitară a Mării Negre și Black Sea University Fundation

28.10.2009
Sala de Consilu

Prof. univ. Ilie Gilbert de la Universitatea Sao Paulo (Brazilia) susține conferința cu tema "Curajul de a gândi, aventura de a gândi, demnitatea de a gândi"

23.10.2009
Aula Academiei Române

Adunarea generală a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST)

22.10.2009
Aula Academiei Române

Sesine de conunicări dedicată împlinirii a 60 de ani de la inființarea Institutului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" al Academiei Române

20.10.2009
Aula Academiei Române

Colocviul "60 de ani de realații diplomatice cu China"

20.10.2009
Sala de Consiliu

Sesiunea științifică "Intervenția statului în economia României în retorspectiva și perspectiva istorică" organizată de Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie

14.10.2009
Aula Academiei Române

Conferința "Reforma statului"

14.10.2009
Sala de Consiliu a Academiei Române

Dr. Matei Stircea-Crăciun a susținut conferința cu tema "Emblematizarea României prin artă. Cazul sculptorului Paul Neagu"

13.10.2009
Amfitetrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române

Institutul de Biochimie a organizat sub auspiciile Academiei Române Ciclul de conferințe "Progrese în științele vieții la nivel molecular"

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006